ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ราคาเริ่มต้น ฿ 55,999
รหัสทัวร์ 2000707
สายการบิน Qatar Airways / QR
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ รัสเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สวนโคโลเมน – VDNKH Expo Park – สถานีรถไฟใต้ดิน เมืองมอสโคว์
  • มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – โบสถ์อัสสัมชัญ
  • บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ – พระราชวังเครมลิน – มหาวิหารอัสสัมชัญ
  • มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล – ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์
  • ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง
  • มหาวิหารเซนต์ บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างสรรพสินค้ากุม
  • อนุสรณ์สถานเลนิน – เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก
  • พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
  • พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ ประเทศไทย) - สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์
2 สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - สนามบินโดโมเดโดโว - เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย – สวนโคโลเมนส โกเย – VDNKH Expo Park – สถานีรถไฟใต้ดิน - เมืองมอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต MAXIMA SLAVIA / MAXIMA ZARYA, Moscow หรือเทียบเท่า
3 เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ – ตลาดอิสไมโลโว่ - DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก MAXIMA SLAVIA / MAXIMA ZARYA, Moscow หรือเทียบเท่า
4 เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล – ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน MAXIMA SLAVIA / MAXIMA ZARYA, Moscow หรือเทียบเท่า
5 เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน LADOGA / OKHTINSKAYA HOTEL, St. Petersburg หรือเทียบเท่า
6 เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ LADOGA / OKHTINSKAYA HOTEL, St. Petersburg หรือเทียบเท่า
7 เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด - ป้อมปีเตอร์ และ ปอล - ถนนเนฟกี้ - ห้างแกลอเรีย - สนามบิน ปูนโกโว เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย - สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์
8 สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04 – 11 เมษายน 2563 49,999 8,000 จอง
จอง
09 – 16 เมษายน 2563 55,999 8,000 จอง
จอง
11 – 18 เมษายน 2563 55,999 8,000 จอง
จอง
12 – 19 เมษายน 2563 55,999 8,000 จอง
จอง