ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม

ราคาเริ่มต้น ฿ 27,999
รหัสทัวร์ 2000706
สายการบิน Etihad Airways / EY
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
ประเทศ รัสเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • สวนวิคตอรี – ประตูชัย – โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม
 • มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต
 • พระราชวังเครมลิน  – มหาวิหารอัสสัมชัญ
 • มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล
 • ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง
 • มหาวิหารเซนต์ บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์
 • ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน
 • สวนซายาร์ดเยปาร์ค – โบสถ์อัสสัมชัญ
 • บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ – โบสถ์ทรินิตี้ – เมืองมอสโคว์
 • ตลาดอิสไมโลโว่ – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์
 • ห้างยูโรเปียนมอล


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - สนามบินอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
2 สนามบินอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - สนามบินโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว์ - สวนวิคตอรี – ประตูชัย - โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต IZMAILOVO GAMMA HOTEL , Moscow หรือเทียบเท่า
3 เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเยปาร์ค IZMAILOVO GAMMA HOTEL , Moscow หรือเทียบเท่า
4 เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ – ตลาดอิสไมโลโว่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ห้างยูโรเปียน มอล IZMAILOVO GAMMA HOTEL , Moscow หรือเทียบเท่า
5 เมืองมอสโคว์ - สนามบินโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - สนามบินอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
6 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 – 06 เมษายน 2563 27,999 7,900 จอง
จอง
03 – 08 เมษายน 2563 29,999 7,900 จอง
จอง
04 – 09 เมษายน 2563 29,999 7,900 จอง
จอง
09 – 14 เมษายน 2563 40,999 7,900 จอง
จอง
10 – 15 เมษายน 2563 45,999 7,900 จอง
จอง
11 – 16 เมษายน 2563 45,999 7,900 จอง
จอง
12 – 17 เมษายน 2563 45,999 7,900 จอง
จอง
13 – 18 เมษายน 2563 43,999 7,900 จอง
จอง
18 – 23 เมษายน 2563 28,999 7,900 จอง
จอง
21 – 26 เมษายน 2563 27,999 7,900 จอง
จอง
24 – 29 เมษายน 2563 28,999 7,900 จอง
จอง
25 – 30 เมษายน 2563 28,999 7,900 จอง
จอง
28 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563 29,999 7,900 จอง
จอง
29 เม.ย. – 04 พ.ค. 2563 30,999 7,900 จอง
จอง
30 เม.ย. – 05 พ.ค. 2563 30,999 7,900 จอง
จอง
01 – 06 พฤษภาคม 2563 30,999 7,900 จอง
จอง
02 – 07 พฤษภาคม 2563 30,999 7,900 จอง
จอง
05 – 10 พฤษภาคม 2563 30,999 7,900 จอง
จอง
06 – 11 พฤษภาคม 2563 29,999 7,900 จอง
จอง
09 – 14 พฤษภาคม 2563 29,999 7,900 จอง
จอง
15 – 20 พฤษภาคม 2563 29,999 7,900 จอง
จอง
16 – 21 พฤษภาคม 2563 29,999 7,900 จอง
จอง
23 – 28 พฤษภาคม 2563 29,999 7,900 จอง
จอง
23 – 28 พฤษภาคม 2563 29,999 7,900 จอง
จอง
29 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2563 29,999 7,900 จอง
จอง
30 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2563 29,999 7,900 จอง
จอง
02 – 07 มิถุนายน 2563 30,999 7,900 จอง
จอง
03 – 08 มิถุนายน 2563 29,999 7,900 จอง
จอง
06 – 11 มิถุนายน 2563 29,999 7,900 จอง
จอง
16 – 21 มิถุนายน 2563 29,999 7,900 จอง
จอง
20 – 25 มิถุนายน 2563 29,999 7,900 จอง
จอง
27 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2563 29,999 7,900 จอง
จอง