ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ราคาเริ่มต้น ฿ 55,999
รหัสทัวร์ 2000705
สายการบิน Aeroflot Airlines / SU
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
ประเทศ รัสเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • จุดชมวิวสแปโร่ฮิลล์ – สวนวิคตอรี – ประตูชัย
  • พระราชวังเครมลิน – มหาวิหารอัสสัมชัญ
  • มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล – ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์
  • ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง
  • มหาวิหารเซนต์ บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างสรรพสินค้ากุม
  • อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเย – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
  • สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ถนนอารบัต


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – สนามบินเซเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ – จุดชมวิวสแปโร่ฮิลล์ - สวนวิคตอรี - ประตูชัย MAXIMA SLAVIA / MAXIMA PANORAMA , Moscow หรือเทียบเท่า
2 เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน - สวนซายาร์ดเย MAXIMA SLAVIA / MAXIMA PANORAMA , Moscow หรือเทียบเท่า
3 เมืองมอสโคว์ - DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ถนนอารบัต MAXIMA SLAVIA / MAXIMA PANORAMA , Moscow หรือเทียบเท่า
4 เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน LADOGA HOTEL, Saint Petersburg หรือเทียบเท่า
5 เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ถนนเนฟกี้ LADOGA HOTEL, Saint Petersburg หรือเทียบเท่า
6 เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - สนามบินปูลโกโว เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - สนามบินเซเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์
7 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
09 – 15 เมษายน 2563 55,999 8,000 จอง
จอง
10 – 16 เมษายน 2563 56,999 8,000 จอง
จอง
11 – 17 เมษายน 2563 56,999 8,000 จอง
จอง
12 – 18 เมษายน 2563 56,999 8,000 จอง
จอง