fbpx

ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลงซี

ราคาเริ่มต้น ฿ 8,999
รหัสทัวร์ 2000560
สายการบิน Lucky Air / 8L
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เมืองโบราณเจียจื่อ – วัดผู่เจ้า – ถนนโบราณจินหลี่
  • เมืองโบราณหวงหลงซี – ล่องเรือเมืองโบราณ
  • ถนนควานจ๋ายหรือซอยกว้างซอยแคบ
  • สะพานโบราณจิ่วเหยี่ยนเฉี่ยว – วัดหวินซู
  • ถนนคนเดินชุนซีลู่ – ถนนไท่กู๋หลี่ – วัดต้าฉือ


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเฉิงตูซวงหลิว – เมืองเฉิงตู – ประเทศจีน – เมืองโบราณเจียจื่อ – วัดผู่เจ้า – ถนนโบราณจินหลี่ JIN NIU HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
3 เมืองโบราณหวงหลงซี – ล่องเรือเมืองโบราณ – ร้านหยก – ถนนควานจ๋ายหรือซอยกว้างซอยแคบ – สะพานโบราณจิ่วเหยี่ยนเฉี่ยว JIN NIU HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
4 ร้านยางพารา – วัดหวินซู – ร้านบัวหิมะ – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – ถนนไท่กู๋หลี่ – วัดต้าฉือ – สนามบินเฉิงตูซวงหลิว – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
18 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 8,999 2,500 จอง
จอง
19 – 22 กุมภาพันธ์ 2563 8,999 2,500 จอง
จอง
20 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 8,999 2,500 จอง
จอง
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 8,999 2,500 จอง
จอง
25 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 9,999 2,500 จอง
จอง
26 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 9,999 2,500 จอง
จอง
27 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 9,999 2,500 จอง
จอง
28 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 9,999 2,500 จอง
จอง
03 – 06 มีนาคม 2563 9,999 2,500 จอง
จอง
04 – 07 มีนาคม 2563 9,999 2,500 จอง
จอง
05 – 08 มีนาคม 2563 9,999 2,500 จอง
จอง
06 – 09 มีนาคม 2563 9,999 2,500 จอง
จอง