ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ อิบารากิ ฟูจิ

ราคาเริ่มต้น ฿ 23,999
รหัสทัวร์ 2000547
สายการบิน Air asia X / XJ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พระใหญ่อุชิคุ-ไดบุตสึ – สวนดอกไม้ฮิตาชิ-ซีไซด์-ปาร์ค
  • เอมิ-พรีเมี่ยม-เอ้าท์เล็ต – ภูเขาไฟฟูจิ-ชั้น5
  • ทุ่งดอกดอกพิงค์มอส – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
  • หมู่บ้านโอชิโนะ-ฮัคไค – อิออนมอลล์
  • วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปคู่หอคอยโตเกียวสกายทรี
  • ศาลเจ้าเนชุ – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - นาริตะ NIKKO NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
2 นาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค - เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ JUST ONE FUJI OYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - ทุ่งดอกพิงค์มอส - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ NIKKO NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ชมดอกอาซาเรีย ณ ศาลเจ้าเนซุ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - อิออน - สนามบินนาริตะ
5 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
22 – 26 เมษายน 2563 27,999 8,000 จอง
จอง
23 – 27 เมษายน 2563 27,999 8,000 จอง
จอง
24 – 28 เมษายน 2563 27,999 8,000 จอง
จอง
25 – 29 เมษายน 2563 27,999 8,000 จอง
จอง
26 – 30 เมษายน 2563 27,999 8,000 จอง
จอง
02 – 06 พฤษภาคม 2563 27,999 8,000 จอง
จอง
03 – 07 พฤษภาคม 2563 27,999 8,000 จอง
จอง
07 – 11 พฤษภาคม 2563 25,999 8,000 จอง
จอง
08 – 12 พฤษภาคม 2563 25,999 8,000 จอง
จอง
09 – 13 พฤษภาคม 2563 25,999 8,000 จอง
จอง
10 – 14 พฤษภาคม 2563 25,999 8,000 จอง
จอง
13 – 17 พฤษภาคม 2563 25,999 8,000 จอง
จอง
14 – 18 พฤษภาคม 2563 25,999 8,000 จอง
จอง
15 – 19 พฤษภาคม 2563 25,999 8,000 จอง
จอง
16 – 20 พฤษภาคม 2563 25,999 8,000 จอง
จอง
17 – 21 พฤษภาคม 2563 25,999 8,000 จอง
จอง
21 – 25 พฤษภาคม 2563 25,999 8,000 จอง
จอง
22 – 26 พฤษภาคม 2563 25,999 8,000 จอง
จอง
23 – 27 พฤษภาคม 2563 25,999 8,000 จอง
จอง
28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2563 25,999 8,000 จอง
จอง
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2563 25,999 8,000 จอง
จอง
31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2563 23,999 8,000 จอง
จอง