ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า ทาเทยาม่า

ราคาเริ่มต้น ฿ 25,999
รหัสทัวร์ 2000546
สายการบิน Air asia X / XJ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
  • ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
  • อิออน-มอลล์ – เส้นทางสายโรแมนติค
  • กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน-แอล์ป
  • สวนดอกไม้บ๊กกะโน๊ะ-ซาโตะ – ศาลเจ้าโอสึคันนง
  • ถนนช้อปปิ้งโอสุ – มิตซุยเอ้าท์เล็ท


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
2 นาโกย่า - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน มอลล์ ITOEN HOTEL ASAMANOYU หรือระดับเดียวกัน
3 เส้นทางสายโรแมนติค - กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) GUJYO VACANCE MURA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 สวนดอกไม้บ๊กกะโน๊ะ ซาโตะ - ศาลเจ้าโอสึคันนง - ถนนช้อปปิ้งโอสุ - นาโกย่า - มิตซุยเอ้าท์เล็ท HOTEL KOYO หรือระดับเดียวกัน
5 สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
19 – 23 เมษายน 2563 29,999 8,000 จอง
จอง
26 – 30 เมษายน 2563 29,999 8,000 จอง
จอง
03 – 07 พฤษภาคม 2563 27,999 8,000 จอง
จอง
10 – 14 พฤษภาคม 2563 25,999 8,000 จอง
จอง
17 – 21 พฤษภาคม 2563 25,999 8,000 จอง
จอง
24 – 28 พฤษภาคม 2563 25,999 8,000 จอง
จอง
31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2563 27,999 8,000 จอง
จอง
07 – 11 มิถุนายน 2563 25,999 8,000 จอง
จอง
14 – 18 มิถุนายน 2563 25,999 8,000 จอง
จอง
28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2563 25,999 8,000 จอง
จอง