ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต

ราคาเริ่มต้น ฿ 27,999
รหัสทัวร์ 2000545
สายการบิน Air asia X / XJ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชมซากุระ-ริมแม่น้ำซาไก – ทาคายาม่า
  • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ที่ทำการเก่าทาคายาม่า
  • เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – อิออน-มอลล์
  • ไร่วาซาบิไดโอะ – ปราสาทมัตซึโมโต้
  • โทยาม่า – สวนอาซาฮี-ฟุนะกาว่า
  • ศาลเจ้าเฮอัน – เกียวโต – พิธีชงชาญี่ปุ่น
  • ทางเดินนักปราชญ์ – มิตซุย-เอาท์เล็ท


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
2 นาโกย่า - ชมซากุระบริเวณแม่น้ำซาไก - ทาคายาม่า - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า -เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน มอลล์ PREMIER HOTEL CABIN MATSUMOTO หรือระดับเดียวกัน
3 ปราสาทมัตซึโมโต้ - ไร่วาซาบิไดโอะ - โทยาม่า - สวนอาซาฮี ฟุนะกาว่า - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ GUJYO VACANCE MURA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ทางเดินนักปราชญ์ - นาโกย่า - มิตซุยเอ้าท์เล็ท HOTEL KOYO หรือระดับเดียวกัน
5 สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 – 05 เมษายน 2563 27,999 8,000 จอง
จอง
03 – 07 เมษายน 2563 29,999 8,000 จอง
จอง
05 – 09 เมษายน 2563 29,999 8,000 จอง
จอง
08 – 12 เมษายน 2563 29,999 8,000 จอง
จอง
10 – 14 เมษายน 2563 35,999 8,000 จอง
จอง
12 – 16 เมษายน 2563 35,999 8,000 จอง
จอง
15 – 19 เมษายน 2563 29,999 8,000 จอง
จอง