ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ อิบารากิ ฟูจิ

ราคาเริ่มต้น ฿ 22,999
รหัสทัวร์ 2000544
สายการบิน Thai Lion Air / JT
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พระใหญ่อุชิคุ-ไดบุตสึ – สวนฮิตาชิ-ซีไซด์-ปาร์ค
  • เอมิ-พรีเมี่ยม-เอ้าท์เล็ต – ภูเขาไฟฟูจิ-ชั้น5
  • พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ
  • ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ดิวตี้ฟรี  – ชินจูกุ


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2 นาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค - เอมิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต - ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
5 สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
07 – 11 เมษายน 2563 23,998 8,000 จอง
จอง
08 – 12 เมษายน 2563 23,999 8,000 จอง
จอง
09 – 13 เมษายน 2563 33,999 8,000 จอง
จอง
10 – 14 เมษายน 2563 35,999 8,000 จอง
จอง
11 – 15 เมษายน 2563 35,999 8,000 จอง
จอง
12 – 16 เมษายน 2563 35,999 8,000 จอง
จอง
13 – 17 เมษายน 2563 33,999 8,000 จอง
จอง
14 – 18 เมษายน 2563 31,999 8,000 จอง
จอง
15 – 19 เมษายน 2563 23,999 8,000 จอง
จอง
16 – 20 เมษายน 2563 23,999 8,000 จอง
จอง
17 – 21 เมษายน 2563 23,999 8,000 จอง
จอง
18 – 22 เมษายน 2563 23,999 8,000 จอง
จอง
19 – 23 เมษายน 2563 23,999 8,000 จอง
จอง
20 – 24 เมษายน 2563 23,999 8,000 จอง
จอง
21 – 25 เมษายน 2563 23,999 8,000 จอง
จอง
22 – 26 เมษายน 2563 23,999 8,000 จอง
จอง
23 – 27 เมษายน 2563 23,999 8,000 จอง
จอง
24 – 28 เมษายน 2563 23,999 8,000 จอง
จอง
25 – 29 เมษายน 2563 23,999 8,000 จอง
จอง
26 – 30 เมษายน 2563 23,999 8,000 จอง
จอง
27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2563 25,999 8,000 จอง
จอง
28 เม.ย. – 02 พ.ค. 2563 25,999 8,000 จอง
จอง
29 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563 25,999 8,000 จอง
จอง