ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ นิกโก้

ราคาเริ่มต้น ฿ 25,999
รหัสทัวร์ 2000541
สายการบิน Air asia X / XJ
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นาริตะ – เสาโทริอิแดงพันต้น-ณ-ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ
  • โกเทมบะ-เอ้าท์เล็ต – ภูเขาไฟฟูจิ-ชั้น5
  • พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ
  • ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ดิวตี้ฟรี – ชินจูกุ
  • นิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – สะพานชินเคียว
  • สวนดอกไม้อาชิคางะ


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
2 สนามบินนาริตะ - นาริตะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - เสาโทริอิแดงพันต้น ณ ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ - โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ทานขาปูยักษ์ JUST ONE FUJI OYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) - เทศกาลชมทุ่งพิงค์มอส - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ THE HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) THE HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
5 นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - สะพานชินเคียว - สวนดอกไม้อาชิคางะ - สนามบินนาริตะ
6 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
17 – 22 เมษายน 2563 29,999 8,000 จอง
จอง
18 – 23 เมษายน 2563 28,999 8,000 จอง
จอง
19 – 24 เมษายน 2563 28,999 8,000 จอง
จอง
21 – 26 เมษายน 2563 28,999 8,000 จอง
จอง
22 – 27 เมษายน 2563 29,999 8,000 จอง
จอง
22 – 27 เมษายน 2563 29,999 8,000 จอง
จอง
24 – 29 เมษายน 2563 29,999 8,000 จอง
จอง
25 – 30 เมษายน 2563 28,999 8,000 จอง
จอง
04 – 09 พฤษภาคม 2563 29,999 8,000 จอง
จอง
05 – 10 พฤษภาคม 2563 29,999 8,000 จอง
จอง
06 – 11 พฤษภาคม 2563 29,999 8,000 จอง
จอง
07 – 12 พฤษภาคม 2563 26,999 8,000 จอง
จอง
08 – 13 พฤษภาคม 2563 26,999 8,000 จอง
จอง
09 – 14 พฤษภาคม 2563 26,999 8,000 จอง
จอง
10 – 15 พฤษภาคม 2563 26,999 8,000 จอง
จอง
11 – 16 พฤษภาคม 2563 26,999 8,000 จอง
จอง
12 – 17 พฤษภาคม 2563 26,999 8,000 จอง
จอง
13 – 18 พฤษภาคม 2563 26,999 8,000 จอง
จอง
14 – 19 พฤษภาคม 2563 26,999 8,000 จอง
จอง
15 – 20 พฤษภาคม 2563 26,999 8,000 จอง
จอง
16 – 21 พฤษภาคม 2563 26,999 8,000 จอง
จอง
17 – 22 พฤษภาคม 2563 26,999 8,000 จอง
จอง
18 – 23 พฤษภาคม 2563 26,999 8,000 จอง
จอง
19 – 24 พฤษภาคม 2563 25,999 8,000 จอง
จอง