ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,999
รหัสทัวร์ 2000540
สายการบิน Thai Lion Air / JT
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นาริตะ – ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรี
  • วัดอาซากุสะ – ถนนคามิเซ – โกเทมบะ
  • เอ้าท์เล็ต  ภูเขาไฟฟูจิ-ชั้น5 – ทุ่งดอกพิงค์มอส
  • พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ดิวตี้ฟรี
  • ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2 นาริตะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนคามิเซ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ต - ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - ทุ่งดอกพิงค์มอส - พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
5 สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
06 – 10 พฤษภาคม 2563 23,999 8,000 จอง
จอง
07 – 11 พฤษภาคม 2563 22,999 8,000 จอง
จอง
08 – 12 พฤษภาคม 2563 22,999 8,000 จอง
จอง
09 – 13 พฤษภาคม 2563 22,999 8,000 จอง
จอง
10 – 14 พฤษภาคม 2563 22,999 8,000 จอง
จอง
11 – 15 พฤษภาคม 2563 22,999 8,000 จอง
จอง
12 – 16 พฤษภาคม 2563 22,999 8,000 จอง
จอง
13 – 17 พฤษภาคม 2563 22,999 8,000 จอง
จอง
14 – 18 พฤษภาคม 2563 22,999 8,000 จอง
จอง
15 – 19 พฤษภาคม 2563 22,999 8,000 จอง
จอง
16 – 20 พฤษภาคม 2563 22,999 8,000 จอง
จอง
17 – 21 พฤษภาคม 2563 22,999 8,000 จอง
จอง
18 – 22 พฤษภาคม 2563 22,999 8,000 จอง
จอง
19 – 23 พฤษภาคม 2563 22,999 8,000 จอง
จอง
20 – 24 พฤษภาคม 2563 22,999 8,000 จอง
จอง
21 – 25 พฤษภาคม 2563 22,999 8,000 จอง
จอง
22 – 26 พฤษภาคม 2563 22,999 8,000 จอง
จอง
23 – 27 พฤษภาคม 22,999 8,000 จอง
จอง
24 – 28 พฤษภาคม 22,999 8,000 จอง
จอง
25 – 29 พฤษภาคม 22,999 8,000 จอง
จอง
26 – 30 พฤษภาคม 19,999 8,000 จอง
จอง
27 – 31 พฤษภาคม 2563 22,999 8,000 จอง
จอง
28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2563 22,999 8,000 จอง
จอง
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2563 22,999 8,000 จอง
จอง
30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2563 23,999 8,000 จอง
จอง