ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า นารา

ราคาเริ่มต้น ฿ 35,999
รหัสทัวร์ 2000539
สายการบิน Air asia X / XJ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวางนารา
  • ปราสาทโอซาก้า – ศาลเจ้าซูมิโยชิ
  • ริงกุเอ้าท์เล็ท – ปราสาททอง
  • วัดคิโยมิสึ – ชมซากุระ-ณ-โรงกษาปณ์โอซาก้า
  • ชินไซบาชิ


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
2 โอซาก้า - นารา - วัดโทไดจิ - สวนกวางนารา - ปราสาทโอซาก้า - ศาลเจ้าซูมิโยชิ - ริงกุเอ้าท์เล็ท WBF HONMACHI HOTEL หรือระดับเดียวกัน
3 ชมซากุระ ณ โรงกษาปณ์โอซาก้า - เกียวโต - ปราสาททอง - วัดคิโยมิสึ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ WBF HONMACHI HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 อิสระเต็มวัน หรือ ทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย WBF HONMACHI HOTEL หรือระดับเดียวกัน
5 สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12 – 16 เมษายน 2563 35,999 10,000 จอง
จอง