ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โซอุนเคียว อาซาฮิกาว่า

ราคาเริ่มต้น ฿ 25,999
รหัสทัวร์ 2000532
สายการบิน Air asia X / XJ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชิโตเสะ – ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
  • หอนาฬิกาซัปโปโร – สวนโอโดริ – บ่อน้ำสีฟ้า
  • โซอุนเคียว – น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ – ทุ่งพิ้งค์มอส
  • สวนทิวลิป – อิออนมอลล์ – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ
  • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – ดิวตี้ฟรี
  • ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – บุฟเฟ่ต์ขาปูปิ้งย่างสามชนิด


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ ฯ - สนามบินดอนเมือง
2 ชิโตเสะ - ซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ - บ่อน้ำสีฟ้า - โซอุนเคียว SOUNKYO GRAND HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3 น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) - สวนทิวลิป - อิออน มอลล์ SMILE HOTEL ASAHIKAWA หรือระดับเทียบเท่า
4 เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างปู 3 ชนิด TOYOKO INN SUSUKINO MINAMI หรือระดับเดียวกัน
5 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03 – 07 พฤษภาคม 2563 27,999 9,000 จอง
จอง
06 – 10 พฤษภาคม 2563 27,999 9,000 จอง
จอง
10 – 14 พฤษภาคม 2563 25,999 9,000 จอง
จอง
13 – 17 พฤษภาคม 2563 26,999 9,000 จอง
จอง
20 – 24 พฤษภาคม 2563 26,999 9,000 จอง
จอง
24 – 28 พฤษภาคม 2563 25,999 9,000 จอง
จอง
27 – 31 พฤษภาคม 2563 26,999 9,000 จอง
จอง
31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2563 26,999 8,999 จอง
จอง