ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โซอุนเคียว อาซาฮิกาว่า

ราคาเริ่มต้น ฿ 27,999
รหัสทัวร์ 2000531
สายการบิน Air asia X / XJ
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชิโตเสะ – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
  • หอนาฬิกาซัปโปโร – สวนโอดดริ – บ่อน้ำสีฟ้า
  • โซอึนเคียว – น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ
  • ทุ่งพิงค์มอส – สวนทิวลิป – อิออนมอลล์
  • เมืองโอตารุ -คลองโอตารุ
  • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำโบราณ
  • ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – บุฟเฟ่ต์ขาปู-3-ชนิด
  • อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยหนึ่งวัน


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ ฯ - สนามบินดอนเมือง
2 ชิโตเสะ - ซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ - บ่อน้ำสีฟ้า - โซอุนเคียว SOUNKYO GRAND HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3 น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) - สวนทิวลิป - อิออน มอลล์ SMILE HOTEL ASAHIKAWA หรือระดับเทียบเท่า
4 เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างปู 3 ชนิด APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดับเดียวกัน
5 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดับเดียวกัน
6 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 – 07 พฤษภาคม 2563 29,999 10,000 จอง
จอง
09 – 14 พฤษภาคม 2563 28,999 10,000 จอง
จอง
16 – 21 พฤษภาคม 2563 28,999 10,000 จอง
จอง
23 – 28 พฤษภาคม 2563 27,999 10,000 จอง
จอง
30 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2563 28,999 10,000 จอง
จอง