fbpx

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์

ราคาเริ่มต้น ฿ 8,999
รหัสทัวร์ 2000528
สายการบิน Bangkok Airways / PG
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – ชมวิวแม่น้ำฮาน
  • กระเช้าไฟฟ้าบานาฮิลส์ – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
  • บานาฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – สวนดอกไม้แ่งความรัก
  • สะพานมือสีทอง – โรงเก็บไวน์ – ตลาดฮาน
  • ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – สะพานญี่ปุ่น
  • ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่101 – วัดหลิ๋นอิ๋ง – หาดมีเค


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – ประเทศเวียดนาม – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – ชมวิวแม่น้ำฮาน ADINA HOTEL / MERRY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
2 หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – กระเช้าไฟฟ้าบาน่าฮิลส์ – บานาฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สะพานมือสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE – โรงเก็บไวน์ – ตลาดฮาน หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – กระเช้าไฟฟ้าบาน่าฮิลส์ – บานาฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สะพานมือสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE – โรงเก็บไวน์ – ตลาดฮาน
3 เมืองฮอยอัน – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
07 – 09 กุมภาพันธ์ 2563 10,999 2,500 จอง
จอง
14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 10,999 2,500 จอง
จอง
15 – 17 กุมภาพันธ์ 2563 10,999 2,500 จอง
จอง
21 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 10,999 2,500 จอง
จอง
28 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 10,999 2,500 จอง
จอง
29 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 10,999 2,500 จอง
จอง
07 – 09 มีนาคม 2563 8,999 2,500 จอง
จอง
13 – 15 มีนาคม 2563 10,999 2,500 จอง
จอง
14 – 16 มีนาคม 2563 10,999 2,500 จอง
จอง
21 – 23 มีนาคม 2563 10,999 2,500 จอง
จอง
04 – 06 เมษายน 2563 12,999 2,500 จอง
จอง
06 – 08 เมษายน 2563 10,999 2,500 จอง
จอง
09 – 11 เมษายน 2563 10,999 2,500 จอง
จอง
10 – 12 เมษายน 2563 13,999 2,500 จอง
จอง
11 – 13 เมษายน 2563 14,999 2,500 จอง
จอง
13 – 15 เมษายน 2563 14,999 2,500 จอง
จอง
14 – 16 เมษายน 2563 13,999 2,500 จอง
จอง
15 – 17 เมษายน 2563 12,999 2,500 จอง
จอง
30 เม.ย. – 02 พ.ค. 2563 11,999 2,500 จอง
จอง
02 – 04 พฤษภาคม 2563 12,999 2,500 จอง
จอง
03 – 05 พฤษภาคม 2563 11,999 2,500 จอง
จอง