fbpx

ทัวร์จีน เฉิงตู สวนดอกท้อ ทุ่งมัสตาร์ด

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,999
รหัสทัวร์ 2000515
สายการบิน Lucky Air / 8L
ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สวนดอกท้อ หลงฉวนอี้ – ทุ่งดอกมัสตาร์ด – เมืองตูเจียงเอี้ยน
  • เมืองโบราณตูเจียงเอี้ยน – หุบเขาหมีแพนด้า – สวนพฤกษศาสตร์
  • เมืองเฉิงตู – ถนนซอยกว้างซอยแคบ  – วัดเหวินซู
  • ถนนไทกู๋หลี่และวัดต้าฉือ – ถนนคนเดินชุนซีลู่
  • ชมวิวสะพานโบราณเหยี่ยนเฉี่ยว


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเฉิงตูซวงหลิว – เมืองเฉิงตู – ประเทศจีน – สวนดอกท้อ หลงฉวนอี้ – ทุ่งดอกมัสตาร์ด – เมืองตูเจียงเอี้ยน – เมืองโบราณตูเจียงเอี้ยน DUJIANGYAN HOLIDAYINN CENTER ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
3 เมืองตูเจียงเอี้ยน – หุบเขาหมีแพนด้า – สวนพฤกษศาสตร์ – เมืองเฉิงตู – ร้านหยก – ถนนซอยกว้างซอยแคบ JINNIU HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
4 เมืองเฉิงตู – ร้านบัวหิมะ – ร้านยางพารา – วัดเหวินซู – ถนนไทกู๋หลี่และวัดต้าฉือ – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – ชมวิวสะพานโบราณเหยี่ยนเฉี่ยว – OPTION : โชว์เปลี่ยนหน้ากาก – สนามบินเฉิงตูซวงหลิว
5 สนามบินเฉิงตูซวงหลิว – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
10 – 14 มีนาคม 2563 9,999 3,500 จอง
จอง
11 – 15 มีนาคม 2563 11,999 3,500 จอง
จอง
12 – 16 มีนาคม 2563 11,999 3,500 จอง
จอง
13 – 17 มีนาคม 2563 11,999 3,500 จอง
จอง
17 – 21 มีนาคม 2563 10,999 3,500 จอง
จอง
18 – 22 มีนาคม 2563 11,999 3,500 จอง
จอง
19 – 23 มีนาคม 2563 11,999 3,500 จอง
จอง
20 – 24 มีนาคม 2563 11,999 3,500 จอง
จอง
24 – 28 มีนาคม 2563 10,999 3,500 จอง
จอง
25 – 29 มีนาคม 2563 11,999 3,500 จอง
จอง
26 – 30 มีนาคม 2563 11,999 3,500 จอง
จอง
27 – 31 มีนาคม 2563 11,999 3,500 จอง
จอง