ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ

ราคาเริ่มต้น ฿ 8,999
รหัสทัวร์ 2000514
สายการบิน Lucky Air / 8L
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สวนน้ำตกคุนหมิง – วัดหยวนทง – สวนสตอเบอรี่
  • เมืองตงชวน – แผนดินสีทอง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ
  • ประตูม้าทองไก่หยก – ช้อปปิ้งถนนหนานผิงเจีย
  • เมืองโบราณกวนตู้ – เขาซีซาน


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคุนหมิงฉางซุย (จีน) HUI SHANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 สวนน้ำตกคุนหมิง – วัดหยวนทง – สวนสตอเบอรี่ (เก็บผลไม้) – เมืองตงชวน – แผนดินสีทอง WANG TONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมค่ารถแบตเตอรี่+กระเช้าแล้ว) – ประตูม้าทองไก่หยก – ช้อปปิ้งถนนหนานผิงเจีย – ร้านบัวหิมะ YI SHANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เมืองโบราณกวนตู้ – เขาซีซาน – สนามบินคุนหมิงฉางซุย – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
09 – 12 เมษายน 2563 11,999 2,500 จอง
จอง
10 – 13 เมษายน 2563 12,999 2,500 จอง
จอง
11 – 14 เมษายน 2563 13,999 2,500 จอง
จอง
15 – 18 เมษายน 2563 11,999 2,500 จอง
จอง
16 – 19 เมษายน 2563 11,999 2,500 จอง
จอง
17 – 20 เมษายน 2563 9,999 2,500 จอง
จอง
18 – 21 เมษายน 2563 9,999 2,500 จอง
จอง
22 – 25 เมษายน 2563 9,999 2,500 จอง
จอง
23 – 26 เมษายน 2563 9,999 2,500 จอง
จอง
24 – 27 เมษายน 2563 9,999 2,500 จอง
จอง
25 – 28 เมษายน 2563 9,999 2,500 จอง
จอง
29 เม.ย. – 02 พ.ค. 2563 11,999 2,500 จอง
จอง
30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563 11,999 2,500 จอง
จอง
01 – 04 พฤษภาคม 2563 10,999 2,500 จอง
จอง
02 – 05 พฤษภาคม 2563 10,999 2,500 จอง
จอง
06 – 09 พฤษภาคม 2563 8,999 2,500 จอง
จอง
07 – 10 พฤษภาคม 2563 9,999 2,500 จอง
จอง
08 – 11 พฤษภาคม 2563 9,999 2,500 จอง
จอง
09 – 12 พฤษภาคม 2563 9,999 2,500 จอง
จอง