ทัวร์เกาหลี แทกู เคียงจู ปูซาน

ราคาเริ่มต้น ฿ 16,999
รหัสทัวร์ 2000512
สายการบิน T'way / TW
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดดองฮวาซา – ถนนซากุระ Palgongsan Cherry Blossom Road
  • อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน – หมู่บ้านมาบิจอง – ถนนดงซองโน
  • สวนสนุกอีเวิล์ด – เมืองปูซาน – เทศกาลดอกซากุระจินเฮ
  • สถานีรถไฟคยองฮวา – คอสเมติค – ชมซากุระถนนดัลมาจิ
  • ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินแทกู ประเทศเกาหลีใต้ - วัดดองฮวาซา - ถนนซากุระ Palgongsan Cherry Blossom Road - อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน - หมู่บ้านมาบิจอง - ถนนดงซองโน CRYSTAL DAEGU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3 สวนสนุกอีเวิล์ด - เมืองปูซาน - เทศกาลดอกซากุระจินเฮ - สถานีรถไฟคยองฮวา - คอสเมติค DIAMOND PUSAN HOTEL / ARBAN CITY HOTEL (YEONSAN) หรือระดับเทียบเท่า
4 ชมซากุระถนนดัลมาจิ - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - ศูนย์สมุนไพรโสม - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ตลาดปลาจากัลชิ - ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - ดิวตี้ฟรี - ถนนนัมโพดง DIAMOND PUSAN HOTEL / ARBAN CITY HOTEL (YEONSAN) หรือระดับเทียบเท่า
5 วัดแฮดงยงกุกซา - เมืองเคียงจู - หอดูดาวชมซองแด - วัดพลูกุกซา – ถ้ำซ็อคคูรัม - ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน - สนามบินแทกู ประเทศเกาหลีใต้ - สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
24 – 28 มีนาคม 2563 16,999 5,000 จอง
จอง
26 – 30 มีนาคม 2563 18,999 5,000 จอง
จอง
28 มีนาคม – 01 เมษายน 2563 17,999 5,000 จอง
จอง
31 มีนาคม – 04 เมษายน 2563 17,999 5,000 จอง
จอง
03 – 07 เมษายน 2563 19,999 5,000 จอง
จอง