ทัวร์เกาหลี โซล อินชอน เลทส์โก เชอร์รี่บอสซั่ม

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,999
รหัสทัวร์ 2000511
สายการบิน Air asia X / XJ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สวนยางแจซิตี้เซ็น ฟอร์เรส – โซลทาวเวอร์
  • ชมดอกซากุระ ทะเลสาบซอกชน
  • สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด – ล็อตเต้ดิวตี้ฟรี
  • พิพิทธภัณฑ์สาหร่าย – หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง
  • พระราชวังชางเคียงกุง – คอสเมติค
  • ตลาดเมียงดง


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ INCHEON RIVERA VERIUM HOTEL / CHOYANG HOTEL / AIR REX HOTEL หรือเทียบเท่า
2 สวนยางแจซิตี้เซ็น ฟอร์เรส - โซลทาวเวอร์ - ชมดอกซากุระ ทะเลสาบซอกชน - สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด - ล็อตเต้ดิวตี้ฟรี - พิพิทธภัณฑ์สาหร่าย BENEKIA M HOTEL / INTERCITY HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - ศูนย์สมุนไพรโสม - หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง - พระราชวังชางเคียงกุง - คอสเมติค - ตลาดเมียงดง BENEKIA M HOTEL / INTERCITY HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - ถนนฮงแด – เทศกาลดอกจินดัลเร เขาวอลมิซาน - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน
5 สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 - 06 เมษายน 2563 18,999 5,000 จอง
จอง
03 - 07 เมษายน 2563 18,999 5,000 จอง
จอง
04 - 08 เมษายน 2563 17,999 5,000 จอง
จอง
05 - 09 เมษายน 2563 15,999 5,000 จอง
จอง
08 - 12 เมษายน 2563 16,999 5,000 จอง
จอง
09 - 13 เมษายน 2563 16,999 5,000 จอง
จอง
10 - 14 เมษายน 2563 23,999 5,000 จอง
จอง
11 - 15 เมษายน 2563 23,999 5,000 จอง
จอง
12 - 16 เมษายน 2563 22,999 5,000 จอง
จอง
13 - 17 เมษายน 2563 22,999 5,000 จอง
จอง
18 - 22 เมษายน 2563 15,999 5,000 จอง
จอง
23 - 27 เมษายน 2563 16,999 5,000 จอง
จอง
24 - 28 เมษายน 2563 16,999 5,000 จอง
จอง
25 - 29 เมษายน 2563 15,999 5,000 จอง
จอง
29 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 จอง
จอง
30 เมษายน - 04 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 จอง
จอง