ทัวร์เกาหลี โซล ซูวอน เลทส์โก ไลท์ เฟสติวัล

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,999
รหัสทัวร์ 2000510
สายการบิน Air asia X / XJ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เกาะนามิ – THE GARDEN OF MORNING CALM
  • ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – คอสเมติค
  • ร้านกาแฟ  943 KING’S CROSS –ถนนฮงแด
  • โซลทาวเวอร์ – ศูนย์สมุนไพรโสม – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน
  • พระราชวังชางด็อกกุง – ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง
2 สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ - เกาะนามิ – THE GARDEN OF MORNING CALM JM HOTEL / NEW M HOTEL / SUWON KOREA TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - คอสเมติค - ร้านกาแฟ 943 KING’S CROSS - ถนนฮงแด BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือเทียบเท่า
4 โซลทาวเวอร์ - ศูนย์สมุนไพรโสม - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - พระราชวังชางด็อกกุง - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - หมู่บ้านเทพนิยาย - ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ - สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04 - 08 มีนาคม 2563 15,999 5,000 จอง
จอง
05 - 09 มีนาคม 2563 15,999 5,000 จอง
จอง
06 - 10 มีนาคม 2563 15,999 5,000 จอง
จอง
11 - 15 มีนาคม 2563 16,999 5,000 จอง
จอง
12 - 16 มีนาคม 2563 16,999 5,000 จอง
จอง
13 - 17 มีนาคม 2563 16,999 5,000 จอง
จอง
18 - 22 มีนาคม 2563 16,999 5,000 จอง
จอง
19 - 23 มีนาคม 2563 16,999 5,000 จอง
จอง
20 - 24 มีนาคม 2563 16,999 5,000 จอง
จอง