ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ดิสนีย์แลนด์

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,999
รหัสทัวร์ 2000406
สายการบิน Juneyao Airlines / HO
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ – พระใหญ่หลิงซาน
  • ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว – เมืองโบราณเฟิงจิ่ง
  • ล่องเรือเมืองโบราณเฟิงจิ่ง – เมืองเซี่ยงไฮ้
  • หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง – ร้านสตาร์บัคส์
  • เมืองเทมส์ – ถนนช้อปปิ้งซินเทียนตี้


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินซ่างไห่ผู่ตง – เมืองเซี่ยงไฮ้ – ประเทศจีน – อิสระเต็มวันที่เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (ราคาทัวร์นี้ รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมหัวหน้าทัวร์บริการ) Q BOX SHANGHAI SANJIAGANG PUDONG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
3 เมืองอู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน (รวมค่ารถรางแล้ว) – ร้านไข่มุก – ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว VEEGLE SINCERE HOTEL WUXI ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
4 เมืองอู๋ซี – เมืองโบราณเฟิงจิ่ง – ล่องเรือเมืองโบราณเฟิงจิ่ง – เมืองเซี่ยงไฮ้ – ร้านบัวหิมะ – หาดไว่ทาน – ถนนหนานกิง – ร้านสตาร์บัคส์ Q BOX SHANGHAI SANJIAGANG PUDONG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
5 ร้านผ้าไหม – เมืองเทมส์ – ร้านหยก – ถนนช้อปปิ้งซินเทียนตี้ – สนามบินซ่างไห่ผู่ตง – สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12 – 16 มีนาคม 2563 13,999 3,500 จอง
จอง
19 – 23 มีนาคม 2563 14,999 3,500 จอง
จอง
26 – 30 มีนาคม 2563 14,999 3,500 จอง
จอง
02 – 06 เมษายน 2563 15,999 3,500 จอง
จอง
09 – 13 เมษายน 2563 19,999 4,500 จอง
จอง
10 – 14 เมษายน 2563 21,999 4,500 จอง
จอง
11 – 15 เมษายน 2563 21,999 4,500 จอง
จอง
12 – 16 เมษายน 2563 21,999 4,500 จอง
จอง
16 – 20 เมษายน 2563 14,999 3,500 จอง
จอง
23 – 27 เมษายน 2563 14,999 3,500 จอง
จอง
14 – 18 พฤษภาคม 2563 13,999 3,500 จอง
จอง
21 – 25 พฤษภาคม 2563 13,999 3,500 จอง
จอง