ทัวร์เกาหลี โซล ซูวอน [เลทส์โก สปริงส์พามันส์]

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,999
รหัสทัวร์ 2000321
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน) – โซลทาวเวอร์
  • คอสเมติค – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – พระราชวังเคียงบกกุง
  • ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง
  • เมืองหิมะจำลอง ONE MOUNT (SNOW PARK*)
  • ศูนย์สมุนไพรโสม – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามูพลอยอเมทิส
  • ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ - เมืองยงอิน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน) SUWON M HOTEL / SUWON NEW TOURIST HOTEL / JM HOTEL หรือเทียบเท่า
3 โซลทาวเวอร์ - คอสเมติค - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง BENIKIA M HOTEL / INTERCITY HOTEL / CO OP HOTEL หรือเทียบเท่า
4 อิสระท่องเที่ยว และช้อปปิ้งเต็มวัน BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือเทียบเท่า
5 เมืองหิมะจำลอง ONE MOUNT (SNOW PARK*) - ศูนย์สมุนไพรโสม – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ - สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04 - 08 มีนาคม 2563 19,999 5,000 จอง
จอง
05 - 09 มีนาคม 2563 19,999 5,000 จอง
จอง
06 - 10 มีนาคม 2563 19,999 5,000 จอง
จอง
11 - 15 มีนาคม 2563 19,999 5,000 จอง
จอง
12 - 16 มีนาคม 2563 19,999 5,000 จอง
จอง
13 - 17 มีนาคม 2563 19,999 5,000 จอง
จอง
18 - 22 มีนาคม 2563 20,999 5,000 จอง
จอง
19 - 23 มีนาคม 2563 20,999 5,000 จอง
จอง
20 - 24 มีนาคม 2563 20,999 5,000 จอง
จอง
25 - 29 มีนาคม 2563 20,999 5,000 จอง
จอง
26 - 30 มีนาคม 2563 20,999 5,000 จอง
จอง
27 - 31 มีนาคม 2563 20,999 5,000 จอง
จอง