ทัวร์เกาหลี ปูซาน จินเฮ เลทส์โก ปูซานเชอร์รี่ฟูลบลูม

ราคาเริ่มต้น ฿ 21,999
รหัสทัวร์ 2000179
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เทศกาลดอกยูแช @ DAEJEO ECOLOGICAL PARK
  • อุโมงค์ซากุระ สถานีรถไฟคยองฮวา
  • เทศกาลดอกซากุระจินแฮ – วัดแฮดง ยงกุงซา
  • ศูนย์สมุนไพรโสม – สมุนไพรฮอตเกนามู – คอสเมติค
  • ออยุคโดสกายวอล์ค – สะพานควางอัน
  • หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน
  • พลอยอเมทิส – ดิวตี้ฟรี – ตลาดปลาจากัลชี
  • ถนนนัมโพดง – ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาเก็ต


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ - เทศกาลดอกยูแช @ DAEJEO ECOLOGICAL PARK - อุโมงค์ซากุระ สถานีรถไฟคยองฮวา - เทศกาลดอกซากุระจินแฮ ARBAN CITY HOTEL (YEONSAN) / BUSAN HILLSIDE HOTEL หรือ เทียบเท่า
3 วัดแฮดง ยงกุงซา - ศูนย์สมุนไพรโสม - สมุนไพรฮอตเกนามู - คอสเมติค - ออยุคโดสกายวอล์ค - สะพานควางอัน ARBAN CITY HOTEL (YEONSAN) / BUSAN HILLSIDE HOTEL หรือเทียบเท่า
4 หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - พลอยอเมทิส - ดิวตี้ฟรี -ตลาดปลาจากัลชี - ถนนนัมโพดง ARBAN CITY HOTEL (YEONSAN) / BUSAN HILLSIDE HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ - สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
26 - 30 มี.ค. 63 23,999 5,000 จอง
จอง
28 มี.ค. - 01 เม.ย. 63 21,999 5,000 จอง
จอง
03 - 07 เม.ย. 63 24,999 5,000 จอง
จอง