ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง เลทส์โก เจ้ายุทธภพถล่มปฐพี

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,999
รหัสทัวร์ 2000153
สายการบิน Air Asia / FD
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง
  • ชมวิวแสงสีเมืองเฟิ่งหวง – เมืองจางเจียเจี้ย
  • เขาเทียนเหมินซาน  – ระเบียงแก้ว หรือทางเดินกระจก
  • ถ้ำประตูสวรรค์ – จางเจียเจี้ย ไอซ์&สโนว์ เวิล์ด
  • พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ถนนคนเดินซีปูเจี่ย
  • สะพานแก้ว – ลำธารแส้ม้าทอง – เขาเทียนจื่อซาน
  • สวนจอมพลเฮ่อหลง – สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง
  • ลิฟท์แก้วไป๋หลง – ช้อปปิ้ง OUTLETS


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินฉางซาหวงหัว – เมืองฉางซา HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – ชมวิวแสงสีเมืองเฟิ่งหวง FENGHUANG GUOBIN HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองเฟิ่งหวง – เมืองจางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน (รวมรถอุทยาน+กระเช้า) – ระเบียงแก้ว หรือทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ – ร้านบัวหิมะ – OPTION : โชว์การแสดงจิ้งจอกขาว DAYS HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เมืองจางเจียเจี้ย – จางเจียเจี้ย ไอซ์&สโนว์ เวิล์ด ICE AND SNOW WORLD (รวมบัตรค่าเข้า และกิจกรรม) – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านใบชาหรือผ้าไหม – ถนนคนเดินซีปูเจี่ย – สะพานแก้ว (รวมตั๋วเข้าสะพานแก้วไป-กลับ) – OPTION : ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู DAYS HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
5 เมืองจางเจียเจี้ย – ลำธารแส้ม้าทอง – ร้านยางพารา – นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง – สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – ลิฟท์แก้วไป๋หลง – ร้านหยก DAYS HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
6 เมืองจางเจียเจี่ย – เมืองฉางซา – ช้อปปิ้ง OUTLETS – สนามบินฉางซา – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 – 07 เม.ย. 63 17,999 4,500 จอง
จอง
10 – 15 เม.ย. 63 20,999 5,500 จอง
จอง
23 – 28 เม.ย. 63 16,999 4,500 จอง
จอง
14 – 19 พ.ค. 63 15,999 4,500 จอง
จอง
21 – 26 พ.ค. 63 15,999 4,500 จอง
จอง
29 พ.ค. – 03 มิ.ย. 63 16,999 4,500 จอง
จอง
02 – 07 ก.ค. 63 16,999 4,500 จอง
จอง