ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เลทส์โก จอมยุทธ์เทียมฟ้า

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,999
รหัสทัวร์ 2000150
สายการบิน Air Asia / FD
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ร้านเครื่องเงิน – สะพานแก้ว – ถนนคนเดินซีปูเจี่ย
  • พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก
  • เขาเทียนเหมินซาน (รวมรถอุทยาน+กระเช้า)
  • ถ้ำประตูสวรรค์ – ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา
  • เมืองฉางซา – ช้อปปิ้ง OUTLET


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินฉางซาหวงหัว – เมืองฉางซา HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 ร้านเครื่องเงิน – สะพานแก้ว (รวมตั๋วเข้าสะพานแก้วไป-กลับ) – ถนนคนเดินซีปูเจี่ย – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – OPTION โชว์จิ้งจอกขาว RAMADA HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – เขาเทียนเหมินซาน (รวมรถอุทยาน+กระเช้า) – ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ – OPTION ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู RAMADA HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
4 ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา – เมืองฉางซา – ช้อปปิ้ง OUTLET – สนามบินฉางซาหวงหัว – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03 – 06 เม.ย. 63 12,999 3,500 จอง
จอง
11 – 14 เม.ย. 63 16,999 4,500 จอง
จอง
12 – 15 เม.ย. 63 16,999 4,500 จอง
จอง
17 – 20 เม.ย. 63 11,999 3,500 จอง
จอง
24 – 27 เม.ย. 63 11,999 3,500 จอง
จอง
08 – 11 พ.ค. 63 10,999 3,500 จอง
จอง
22 – 25 พ.ค. 63 9,999 3,500 จอง
จอง
31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 63 10,999 3,500 จอง
จอง
03 – 06 ก.ค. 63 11,999 3,500 จอง
จอง
04 – 07 ก.ค. 63 11,999 3,500 จอง
จอง