ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เลทส์โก ยอดพยัคฆ์

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,999
รหัสทัวร์ 2000148
สายการบิน Lucky Air / 8L
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ทะเลสาบเตียซีไห่ – เมืองจิ่วจ้ายโกว –
  • อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว  – โชว์ทิเบต – เมืองหวงหลง
  • อุทยานแห่งชาติหวงหลง – เมืองเม่าเสี้ยน
  • เมืองเฉิงตู – ร้านยางพารา – ร้านบัวหิมะ
  • ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ – OPTION : โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
  • ชมวิวสะพานโบราณ


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – สนามบินเฉิงตูซวงหลิว – ทะเลสาบเตียซีไห่ – เมืองจิ่วจ้ายโกว JIUYUAN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
3 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยาน) – โชว์ทิเบต (OPTION) JIUYUAN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
4 เมืองจิ่วจ้ายโกว – เมืองหวงหลง – อุทยานแห่งชาติหวงหลง – เมืองเม่าเสี้ยน XI QIANG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
5 เมืองเม่าเสี้ยน – เมืองเฉิงตู – ร้านยางพารา – ร้านบัวหิมะ – ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ – OPTION : โชว์เปลี่ยนหน้ากาก – ชมวิวสะพานโบราณ – สนามบินเฉิงตูซวงหลิว
6 สนามบินเฉิงตูซวงหลิว – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
07 – 12 เม.ย. 63 16,999 3,000 จอง
จอง
08 – 13 เม.ย. 63 16,999 3,000 จอง
จอง
09 – 14 เม.ย. 63 18,999 3,000 จอง
จอง
10 – 15 เม.ย. 63 19,999 3,000 จอง
จอง
11 – 16 เม.ย. 63 18,999 3,000 จอง
จอง
12 – 17 เม.ย. 63 17,999 3,000 จอง
จอง
13 – 18 เม.ย. 63 17,999 3,000 จอง
จอง
14 – 19 เม.ย. 63 16,999 3,000 จอง
จอง
16 – 21 เม.ย. 63 15,999 3,000 จอง
จอง
17 – 22 เม.ย. 63 15,999 3,000 จอง
จอง
21 – 26 เม.ย. 63 15,999 3,000 จอง
จอง
22 – 27 เม.ย. 63 15,999 3,000 จอง
จอง
23 – 28 เม.ย. 63 15,999 3,000 จอง
จอง
24 – 29 เม.ย. 63 15,999 3,000 จอง
จอง
28 เม.ย. – 03 พ.ค. 63 16,999 3,000 จอง
จอง
29 เม.ย. – 04 พ.ค. 63 16,999 3,000 จอง
จอง
30 เม.ย. – 05 พ.ค. 63 16,999 3,000 จอง
จอง
01 – 06 พ.ค. 63 17,999 3,000 จอง
จอง
05 – 10 พ.ค. 63 14,999 3,000 จอง
จอง
06 – 11 พ.ค. 63 14,999 3,000 จอง
จอง
07 – 12 พ.ค. 63 14,999 3,000 จอง
จอง
08 – 13 พ.ค. 63 14,999 3,000 จอง
จอง
12 – 17 พ.ค. 63 14,999 3,000 จอง
จอง
13 – 18 พ.ค. 63 14,999 3,000 จอง
จอง
14 – 19 พ.ค. 63 14,999 3,000 จอง
จอง
15 – 20 พ.ค. 63 14,999 3,000 จอง
จอง
19 – 24 พ.ค. 63 14,999 3,000 จอง
จอง
20 – 25 พ.ค. 63 14,999 3,000 จอง
จอง
21 – 26 พ.ค. 63 14,999 3,000 จอง
จอง
22 – 27 พ.ค. 63 14,999 3,000 จอง
จอง
26 – 31 พ.ค. 63 14,999 3,000 จอง
จอง
27 พ.ค. – 01 มิ.ย. 63 14,999 3,000 จอง
จอง
28 พ.ค. – 02 มิ.ย. 63 14,999 3,000 จอง
จอง
29 พ.ค. – 03 มิ.ย. 63 15,999 3,000 จอง
จอง
02 – 07 มิ.ย. 63 13,999 3,000 จอง
จอง
03 – 08 มิ.ย. 63 13,999 3,000 จอง
จอง
04 – 09 มิ.ย. 63 13,999 3,000 จอง
จอง
05 – 10 มิ.ย. 63 13,999 3,000 จอง
จอง
09 – 14 มิ.ย. 63 12,999 3,000 จอง
จอง
10 – 15 มิ.ย. 63 13,999 3,000 จอง
จอง
11 – 16 มิ.ย. 63 13,999 3,000 จอง
จอง
12 – 17 มิ.ย. 63 13,999 3,000 จอง
จอง
16 – 21 มิ.ย. 63 12,999 3,000 จอง
จอง
17 – 22 มิ.ย. 63 13,998 3,000 จอง
จอง
18 – 23 มิ.ย. 63 13,999 3,000 จอง
จอง
19 – 24 มิ.ย. 63 13,999 3,000 จอง
จอง
23 – 28 มิ.ย. 63 12,999 3,000 จอง
จอง
24 – 29 มิ.ย. 63 13,999 3,000 จอง
จอง
25 – 30 มิ.ย. 63 13,999 3,000 จอง
จอง
26 มิ.ย. – 01 ก.ค. 63 13,999 3,000 จอง
จอง