fbpx

ทัวร์ตุรกี อังการา คัปปาโดเจีย ปามุคคาเล่ [เลทส์โก พาชิลทิวลิป]

ราคาเริ่มต้น ฿ 31,999
รหัสทัวร์ 2000108
สายการบิน Turkish Airline / TK
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
ประเทศ ตุรกี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ทะเลสาบเกลือ – เมืองอังการ่า – สุสานอตาเติร์ก
 • เมืองคัปปาโดเจีย  – เมืองเกอราเม่ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่
 • เมืองใต้ดิน – หุบเขาอุซิซาร์ – เมืองคอนย่า – เมืองปามุคคาเล่
 • ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส– เมืองคูซาดาซี
 • เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส
 • บ้านพระแม่มารี – เมืองชานัคคาเล่
 • นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส
 • วิหารโอลิมเปียน เซอุส – โรงละครอะโครโปลิส –
 • ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย – ท่าเรือกัลป์ลิโพลี
 • เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช
 • ช่องแคบบอสฟอรัส – สไปซ์บาซาร์ – ร้านเตอร์กิช ดีไลท์
 • สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม- วิหารเซนต์โซเฟีย
 • ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ – จัตุรัสทักษิม
 • สวนดอกทิวลิป


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – สนามบินอิสตันบูล เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
2 สนามบินอิสตันบูล เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี - ทะเลสาบเกลือ - เมืองอังการ่า – สุสานอตาเติร์ก - เมืองคัปปาโดเจีย BURCU KAYA HOTEL, Cappadocia (โรงแรมสไตล์ถ้ำ) หรือเทียบเท่า
3 เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - เมืองใต้ดิน - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ BURCU KAYA HOTEL, Cappadocia (โรงแรมสไตล์ถ้ำ) หรือเทียบเท่า
4 เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า – ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ – เมืองปามุคคาเล่ NINOVA THERMAL HOTEL, Pamukkale หรือเทียบเท่า
5 เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี ROYAL PALACE HOTEL, Kusadasi หรือเทียบเท่า
6 เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส – โรงละครอะโครโปลิส IRIS HOTEL, Canakkale หรือเทียบเท่า
7 เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส - สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ GOLDEN WAY HOTE, Istanbul หรือเทียบเท่า
8 เมืองอิสตันบูล- สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ – จัตุรัสทักษิม - สวนดอกทิวลิป - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก - เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
9 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03 – 11 เม.ย. 63 33,999 8,900 จอง
จอง
04 – 12 เม.ย. 63 33,999 8,900 จอง
จอง
05 – 13 เม.ย. 63 31,999 8,900 จอง
จอง
06 – 14 เม.ย. 63 36,999 8,900 จอง
จอง
13 – 21 เม.ย. 63 36,999 8,900 จอง
จอง
15 – 23 เม.ย. 63 33,999 8,900 จอง
จอง
16 – 24 เม.ย. 63 33,999 8,900 จอง
จอง
17 – 25 เม.ย. 63 33,999 8,900 จอง
จอง
18 – 26 เม.ย. 63 33,999 8,900 จอง
จอง
22 – 30 เม.ย. 63 33,999 8,900 จอง
จอง
23 เม.ย. – 01 พ.ค. 63 34,999 8,900 จอง
จอง
25 เม.ย. – 03 พ.ค. 63 34,999 8,900 จอง
จอง
26 เม.ย. – 04 พ.ค. 63 34,999 8,900 จอง
จอง
27 เม.ย. – 05 พ.ค. 63 34,999 8,900 จอง
จอง
28 เม.ย. – 06 พ.ค. 63 34,999 8,900 จอง
จอง