ทัวร์ตุรกี อิสตันบลู ซานัคคาเล่ คูซาดาซี [เลทส์โก ทิวลิปฮิปปี้]

ราคาเริ่มต้น ฿ 27,999
รหัสทัวร์ 2000107
สายการบิน Turkish Airline / TK
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
ประเทศ ตุรกี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ – จัตุรัสทักษิม
 • สวนดอกทิวลิป – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม
 • วิหารเซนต์โซเฟีย – พระราชวังโดลมาบาห์เช
 • ช่องแคบบอสฟอรัส – สไปซ์บาซาร์ – ท่าเรือกัลป์ลิโพลี
 • ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย – เมืองชานัคคาเล่
 • เมืองโบราณเปอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส
 • วิหารโอลิมเปียน เซอุส – โรงละครอะโครโปลิส
 • เมืองคูซาดาซึ  – เอฟฟิซุส – ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ
 • หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองปามุคคาเล่
 • ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคอนย่า
 • ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ – สวนผีเสื้อ
 • เมืองคัปปาโดเจีย – Optional tour Balloon –  เมืองใต้ดิน
 • เมืองเกอราเม่ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ – หุบเขาอุซิซาร์
 • เมืองอังการ่า – ทะเลสาบเกลือ


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – สนามบินอิสตันบูล เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี – ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ - จัตุรัสทักษิม GOLDEN WAY HOTEL, Istanbul หรือเทียบเท่า
2 เมืองอิสตันบูล - สวนดอกทิวลิป – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – วิหารเซนต์โซเฟีย – พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส – สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ GOLDEN WAY HOTEL, Istanbul หรือเทียบเท่า
3 เมืองอิสตันบูล - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - เมืองชานัคคาเล่ GRAND MILANO HOTEL, Ayvalik หรือเทียบเท่า
4 เมืองชานัคคาเล่ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส - โรงละครอะโครโปลิส – เมืองคูซาดาซึ FANTASIA HOTEL , Kusadasi หรือเทียบเท่า
5 เมืองคูซาดาซึ – เอฟฟิซุส – ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส - บ้านพระแม่มารี - เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส TRIPOLIS HOTEL, Pamukkale หรือเทียบเท่า
6 เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า – ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ – สวนผีเสื้อ - เมืองคัปปาโดเจีย GOREME KAYA HOTEL, Cappadocia (โรงแรมสไตล์ถ้ำ) หรือเทียบเท่า
7 เมืองคัปปาโดเจีย – Optional tour Balloon - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ - เมืองอังการ่า KAHYA HOTEL, Ankara หรือเทียบเท่า
8 เมืองอังการ่า - เมืองอิสตันบูล - ทะเลสาบเกลือ - สนามบินอิสตันบูล เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
9 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 – 09 เม.ย. 63 28,999 8,999 จอง
จอง
03 – 11 เม.ย. 63 29,999 8,999 จอง
จอง
04 – 12 เม.ย. 63 29,999 8,999 จอง
จอง
05 – 13 เม.ย. 63 29,999 8,999 จอง
จอง
06 – 14 เม.ย. 63 29,999 8,999 จอง
จอง
07 – 15 เม.ย. 63 29,999 8,999 จอง
จอง
08 – 16 เม.ย. 63 29,999 8,999 จอง
จอง
09 – 17 เม.ย. 63 39,999 8,999 จอง
จอง
12 – 20 เม.ย. 63 38,999 8,999 จอง
จอง
13 – 21 เม.ย. 63 BUS1 36,999 8,999 จอง
จอง
13 – 21 เม.ย. 63 BUS2 36,999 8,999 จอง
จอง
14 – 22 เม.ย. 63 29,999 8,999 จอง
จอง
15 – 23 เม.ย. 63 29,999 8,999 จอง
จอง
18 – 26 เม.ย. 63 28,999 8,999 จอง
จอง
19 – 27 เม.ย. 63 28,999 8,999 จอง
จอง
22 – 30 เม.ย. 63 27,999 8,999 จอง
จอง
25 เม.ษ. – 03 พ.ค. 63 29,999 8,999 จอง
จอง
28 เม.ษ. – 06 พ.ค. 63 30,999 8,999 จอง
จอง
29 เม.ย. – 07 พ.ค. 63 30,999 8,999 จอง
จอง
30 เม.ย. – 08 พ.ค. 63 30,999 8,999 จอง
จอง