ทัวร์จีน ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก [เลทส์โก มังกรหยกสยบเมฆา]

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,999
รหัสทัวร์ 1904005
สายการบิน Lucky Air / 8L
ระยะเวลา 4วัน 3คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เมืองจงเตี้ยน หรือแชงกรีล่า – วัดชงจ้านหลิน
  • วัดลามะหรือพระราขวังโปตาลาน้อย – ช่องแคบเสือกระโจน
  • เมืองเก่าลี่เจี่ยง – อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก
  • ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง – อุทยานน้ำหยก
  • ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ และหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน – สระมังกรดำ


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินลีเจียง ซันยี่ – เมืองลี่เจียง – ประเทศจีน – เมืองจงเตี้ยน หรือแชงกรีล่า GRACE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
2 เมืองจงเตี้ยน หรือแชงกรีล่า – วัดชงจ้านหลิน วัดลามะหรือพระราขวังโปตาลาน้อย – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – เมืองเก่าลี่เจี่ยง – ร้านบัวหิมะ LY YUN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
3 เมืองลี่เจียง – อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ) – ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (รวมค่าชมโชว์) – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ และหุบเขาพระจันทร์สัน้ำเงิน – ร้านหยก – สระมังกรดำ LY YUN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
4 เมืองลี่เจียง – สนามบินลี่เจียง ซันยี่ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 – 05 กุมภาพันธ์ 2563 12,999 2,500 จอง
จอง
09 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 13,999 2,500 จอง
จอง
16 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 12,999 2,500 จอง
จอง
01 – 04 มีนาคม 2563 13,999 2,500 จอง
จอง
08 – 11 มีนาคม 2563 13,999 2,500 จอง
จอง
15 – 18 มีนาคม 2563 13,999 2,500 จอง
จอง
22 – 25 มีนาคม 2563 13,999 2,500 จอง
จอง
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2563 13,999 2,500 จอง
จอง
05 – 08 เมษายน 2563 13,999 2,500 จอง
จอง
12 – 15 เมษายน 2563 16,999 2,500 จอง
จอง
19 – 22 เมษายน 2563 13,999 2,500 จอง
จอง
26 – 29 เมษายน 2563 13,999 2,500 จอง
จอง
03 – 06 พฤษภาคม 2563 14,999 2,500 จอง
จอง
10 – 13 พฤษภาคม 2563 13,999 2,500 จอง
จอง
17 – 20 พฤษภาคม 2563 13,999 2,500 จอง
จอง
24 – 27 พฤษภาคม 2563 13,999 2,500 จอง
จอง
31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2563 14,999 2,500 จอง
จอง
07 – 10 มิถุนายน 2563 12,999 2,500 จอง
จอง
14 – 17 มิถุนายน 2563 12,999 2,500 จอง
จอง
21 – 24 มิถุนายน 2563 12,999 2,500 จอง
จอง
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2563 11,999 2,500 จอง
จอง
05 – 08 กรกฎาคม 2563 14,999 2,500 จอง
จอง
12 – 15 กรกฎาคม 2563 12,999 2,500 จอง
จอง
19 – 22 กรกฎาคม 2563 12,999 2,500 จอง
จอง
26 – 29 กรกฎาคม 2563 14,999 2,500 จอง
จอง
02 – 05 สิงหาคม 2563 12,999 2,500 จอง
จอง
09 – 12 สิงหาคม 2563 13,999 2,500 จอง
จอง
16 – 19 สิงหาคม 2563 12,999 2,500 จอง
จอง
23 – 26 สิงหาคม 2563 12,999 2,500 จอง
จอง
30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2563 12,999 2,500 จอง
จอง
06 – 09 กันยายน 2563 12,999 2,500 จอง
จอง
13 – 16 กันยายน 2563 12,999 2,500 จอง
จอง
20 – 23 กันยายน 2563 12,999 2,500 จอง
จอง
27 – 30 กันยายน 2563 12,999 2,500 จอง
จอง