ทัวร์จีน ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังหยก เลทส์โก มังกรหยกสะท้านฟ้า

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,999
รหัสทัวร์ 1904004
สายการบิน Lucky Air / 8L
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เมืองโบราณต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า)
  • ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองเก่าจงเตี้ยน – วัดชงจ้านหลิน
  • วัดลามะหรือพระราขวังโปตาลาน้อย – เมืองลี่เจียง
  • เมืองเก่าซู่เหอ – สระมังกรดำ – อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก
  • ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง – อุทยานน้ำหยก
  • ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ และหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน – เมืองเก่าลี่เจียง


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินลีเจียง ซันยี่ – เมืองลี่เจียง – ประเทศจีน – เมืองต้าหลี่ N HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
2 เมืองต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองเก่าจงเตี้ยน GRACE HOTEL HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
3 เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) – วัดชงจ้านหลิน วัดลามะหรือพระราขวังโปตาลาน้อย – เมืองลี่เจียง – เมืองเก่าซู่เหอ – สระมังกรดำ FENG HUANG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
4 เมืองลี่เจียง – อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ) – ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (รวมค่าชมโชว์) – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ และหุบเขาพระจันทร์สัน้ำเงิน – เมืองเก่าลี่เจียง FENG HUANG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
5 เมืองลี่เจียง – สนามบินลี่เจียง ซันยี่ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05 – 09 กุมภาพันธ์ 2563 16,999 3,000 จอง
จอง
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 15,999 3,000 จอง
จอง
26 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 15,999 3,000 จอง
จอง
04 – 08 มีนาคม 2563 14,999 3,000 จอง
จอง
18 – 22 มีนาคม 2563 15,999 3,000 จอง
จอง
25 – 29 มีนาคม 2563 15,999 3,000 จอง
จอง
01 – 05 เมษายน 2563 15,999 3,000 จอง
จอง
08 – 12 เมษายน 2563 17,999 3,000 จอง
จอง
15 – 19 เมษายน 2563 17,999 3,000 จอง
จอง
22 – 26 เมษายน 2563 15,999 3,000 จอง
จอง
29 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563 16,999 3,000 จอง
จอง
06 – 10 พฤษภาคม 2563 16,999 3,000 จอง
จอง
13 – 17 พฤษภาคม 2563 15,999 3,000 จอง
จอง
20 – 24 พฤษภาคม 2563 15,999 3,000 จอง
จอง
27 – 31 พฤษภาคม 2563 15,999 3,000 จอง
จอง
03 – 07 มิถุนายน 2563 16,999 3,000 จอง
จอง
10 – 14 มิถุนายน 2563 15,999 3,000 จอง
จอง
17 – 21 มิถุนายน 2563 15,999 3,000 จอง
จอง
24 – 28 มิถุนายน 2563 13,999 3,000 จอง
จอง
01 -05 กรกฎาคม 2563 15,999 3,000 จอง
จอง
08 – 12 กรกฎาคม 2563 15,999 3,000 จอง
จอง
15 – 19 กรกฎาคม 2563 15,999 3,000 จอง
จอง
22 – 26 กรกฎาคม 2563 15,999 3,000 จอง
จอง
29 ก.ค. – 02 ส.ค. 2563 15,999 3,000 จอง
จอง
05 – 09 สิงหาคม 2563 15,999 3,000 จอง
จอง
12 – 16 สิงหาคม 2563 16,999 3,000 จอง
จอง
19 – 23 สิงหาคม 2563 15,999 3,000 จอง
จอง
26 – 30 สิงหาคม 2563 15,999 3,000 จอง
จอง
02 – 06 กันยายน 2563 15,999 3,000 จอง
จอง
09 – 13 กันยายน 2563 15,999 3,000 จอง
จอง
16 – 20 กันยายน 2563 15,999 3,000 จอง
จอง
23 – 27 กันยายน 2563 15,999 3,000 จอง
จอง
30 ก.ย. – 04 ต.ค. 2563 15,999 3,000 จอง
จอง