ทัวร์จีน อู่หลง ฉงชิ่ง อุทยานเขานางฟ้า [เลทส์โก บังลังก์พยัคฆ์มังกร]

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,999
รหัสทัวร์ 1904000
สายการบิน Thai Smile / WE
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • จุดชมวิวระเบียงแก้ว
  • อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์
  • อุทยานเขานางฟ้า
  • เมืองฉงชิ่ง
  • หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
  • หงหยาต้ง
  • ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
  • พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง
  • ศาลาประชาคม


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

เงื่อนไขการจอง2 g’njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – เมืองฉงชิ่ง – ประเทศจีน – เมืองอู่หลง MOUNTAIN VIEW HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
2 เมืองอู่หลง – จุดชมวิวระเบียงแก้ว – อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมค่าลิฟท์แก้ว) – อุทยานเขานางฟ้า – เมืองฉงชิ่ง NEW XIYA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3 เมืองฉงชิ่ง – หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – หงหยาต้ง – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง NEW XIYA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 เมืองฉงชิ่ง – พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง – ศาลาประชาคม – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12 – 15 มีนาคม 2563 14,999 4,500 จอง
จอง
26 – 29 มีนาคม 2563 14,999 4,500 จอง
จอง
02 – 05 เมษายน 2563 15,999 4,500 จอง
จอง
09 – 12 เมษายน 2563 17,999 4,500 จอง
จอง
10 – 13 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) 19,999 4,500 จอง
จอง
11 – 14 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) 21,999 4,500 จอง
จอง
30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563 (วันแรงงาน) 16,999 4,500 จอง
จอง
01 – 04 พฤษภาคม 2563 (วันแรงงาน/วันฉัตรมงคล) 16,999 4,500 จอง
จอง
02 – 05 พฤษภาคม 2563 (วันฉัตรมงคล) 16,999 4,500 จอง
จอง
14 – 17 พฤษภาคม 2563 14,999 4,500 จอง
จอง
21 – 24 พฤษภาคม 2563 14,999 4,500 จอง
จอง
28 – 31 พฤษภาคม 2563 13,999 4,500 จอง
จอง
04 – 07 มิถุนายน 2563 14,999 4,500 จอง
จอง
11 – 14 มิถุนายน 2563 13,999 4,500 จอง
จอง
18 – 21 มิถุนายน 2563 13,999 4,500 จอง
จอง
25 – 28 มิถุนายน 2563 12,999 4,500 จอง
จอง