ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง [เลทส์โก เจ้ายุทธภพเหนือเมฆ]

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,999
รหัสทัวร์ 1903999
สายการบิน Thai Smile / WE
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เมืองโบราณเฟิ่งหวง
 • ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง
 • ชมวิวแสงสีเมืองเฟิ่งหวง
 • เขาเทียนเหมินซาน
 • ระเบียงแก้ว หรือทางเดินกระจก
 • ถ้ำประตูสวรรค์ จางเจียเจี้ย
 • ไอซ์&สโนว์ เวิล์ด ICE AND SNOW WORLD
 • พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย
 • ถนนคนเดินซีปูเจี่ย
 • สะพานแก้ว
 • นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน
 • สวนจอมพลเฮ่อหลง
 • สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง
 • ลิฟท์แก้วไป๋หลง
 • ช้อปปิ้ง OUTLETS


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

เงื่อนไขการจอง2 g’njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซาหวงหัว – เมืองฉางเต๋อ FOUR SEASON GOLDEN SUN HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
2 เมืองฉางเต๋อ – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – ชมวิวแสงสีเมืองเฟิ่งหวง FENGHUANG FENG TING HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองเฟิ่งหวง – เมืองจางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน (รวมรถอุทยาน+กระเช้า) – ระเบียงแก้ว หรือทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ – ร้านบัวหิมะ – OPTION : โชว์การแสดงจิ้งจอกขาว RAMADA HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เมืองจางเจียเจี้ย – จางเจียเจี้ย ไอซ์&สโนว์ เวิล์ด ICE AND SNOW WORLD (รวมบัตรค่าเข้า และค่าเช่าชุดกันหนาวแล้ว) – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านใบชาหรือผ้าไหม – ถนนคนเดินซีปูเจี่ย – สะพานแก้ว (รวมตั๋วเข้าสะพานแก้วไป-กลับ) – OPTION : ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู RAMADA HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
5 เมืองจางเจียเจี้ย – ลำธารแส้ม้าทอง – ร้านยางพารา – นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง – สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – ลิฟท์แก้วไป๋หลง – ร้านหยก RAMADA HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
6 เมืองจางเจียเจี่ย – เมืองฉางซา – ช้อปปิ้ง OUTLETS – สนามบินฉางซา – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
15 – 20 มกราคม 2563 13,999 4,500 จอง
จอง
05 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา) 18,999 4,500 จอง
จอง
12 – 17 กุมภาพันธ์ 2563 16,999 4,500 จอง
จอง
19 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 16,999 4,500 จอง
จอง
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 17,999 4,500 จอง
จอง
11 – 16 มีนาคม 2563 17,999 4,500 จอง
จอง
18 – 23 มีนาคม 2563 17,999 4,500 จอง
จอง
25 – 30 มีนาคม 2563 17,999 4,500 จอง
จอง
01 – 06 เมษายน 2563 (วันจักรี) 18,999 4,500 จอง
จอง
08 – 13 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) 19,999 4,500 จอง
จอง
15 – 20 เมษายน 2563 17,999 4,500 จอง
จอง
22 – 27 เมษายน 2563 17,999 4,500 จอง
จอง
29 เม.ย. – 04 พ.ค. 2563 (วันแรงงาน/วันฉัตรมงคล) 19,999 4,500 จอง
จอง
06 – 11 พฤษภาคม 253 (วันวิสาขบูชา) 17,999 4,500 จอง
จอง
13 – 18 พฤษภาคม 253 16,999 4,500 จอง
จอง
20 – 25 พฤษภาคม 253 16,999 4,500 จอง
จอง
27 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2563 16,999 4,500 จอง
จอง
03 – 08 มิถุนายน 2563 (วันเฉลิมฯพระราชินี) 17,999 4,500 จอง
จอง
10 – 15 มิถุนายน 2563 16,999 4,500 จอง
จอง
17 – 22 มิถุนายน 2563 16,999 4,500 จอง
จอง
24 – 29 มิถุนายน 2563 16,999 4,500 จอง
จอง