ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม สกายน์ [เลทส์โก ทะเลเจดีย์]

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,999
รหัสทัวร์ 1903991
สายการบิน Bangkok Airways / PG
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า – เมืองพุกาม
  • ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์ – เจดีย์ชเวสิกอง
  • วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี
  • เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี
  • ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เมืองสกายน์
  • เจดีย์กวงมูดอ – วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก)
  • พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

เงื่อนไขการจอง2 g’njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์ GRACIOUS BAGAN HOTEL เทียบเท่า ห
2 เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี SHWEPHUY HOTEL เทียบเท่า
3 ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอ – วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์ – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
24 – 26 เมษายน 2563 12,999 3,000 จอง
จอง
04 – 06 พฤษภาคม 2563 14,999 3,000 จอง
จอง
08 – 10 พฤษภาคม 2563 12,999 3,000 จอง
จอง
15 – 17 พฤษภาคม 2563 12,999 3,000 จอง
จอง
12 – 14 มิถุนายน 2563 11,999 3,000 จอง
จอง
19 – 21 มิถุนายน 2563 12,999 3,000 จอง
จอง
26 – 28 มิถุนายน 2563 12,999 3,000 จอง
จอง
04 – 06 กรกฎาคม 2563 14,999 3,000 จอง
จอง
10 – 12 กรกฎาคม 2563 11,999 3,000 จอง
จอง
17 – 19 กรกฎาคม 2563 12,999 3,000 จอง
จอง
24 – 26 กรกฎาคม 2563 12,999 3,000 จอง
จอง
31 ก.ค. – 02 ส.ค. 2563 12,999 3,000 จอง
จอง
07 – 09 สิงหาคม 2563 12,999 3,000 จอง
จอง
14 – 16 สิงหาคม 2563 12,999 3,000 จอง
จอง
21 – 23 สิงหาคม 2563 12,999 3,000 จอง
จอง
28 – 30 สิงหาคม 2563 12,999 3,000 จอง
จอง
04 – 06 กันยายน 2563 12,999 3,000 จอง
จอง
11 – 13 กันยายน 2563 12,999 3,000 จอง
จอง
18 – 20 กันยายน 2563 12,999 3,000 จอง
จอง
25 – 27 กันยายน 2563 12,999 3,000 จอง
จอง
02 – 04 ตุลาคม 2563 13,999 3,000 จอง
จอง
09 – 11 ตุลาคม 2563 13,999 3,000 จอง
จอง
16 – 18 ตุลาคม 2563 13,999 3,000 จอง
จอง
23 – 25 ตุลาคม 2563 15,999 3,000 จอง
จอง
30 ต.ค. – 01 พ.ย. 2563 13,999 3,000 จอง
จอง
06 – 08 พฤศจิกายน 2563 13,999 3,000 จอง
จอง
13 – 15 พฤศจิกายน 2563 13,999 3,000 จอง
จอง