ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน [เลทส์โก บุหลันดั้นเมฆ EP.2]

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,999
รหัสทัวร์ 1903990
สายการบิน Bangkok Airways / PG
ระยะเวลา 4วัน 3คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์
  • เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี
  • เจดีย์ติโลมินโล– วิหารธรรมมายันจี-เมืองอมรปุระ
  • สะพานไม้อูเบง – มัณฑะเลย์  – เมืองมินกุน
  • ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมินกุน
  • พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เมืองสกายน์
  • เจดีย์กวงมูดอ – วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก)
  • พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์ – สนามบินมัณฑะเลย์


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

เงื่อนไขการจอง2 g’njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์ GRACIOUS BAGAN HOTEL เทียบเท่า
2 เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี GRACIOUS BAGAN HOTEL เทียบเท่า
3 พุกาม – เมืองอมรปุระ – สะพานไม้อูเบง – มัณฑะเลย์ – เมืองมินกุน – ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมินกุน SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอ – วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์ – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
27 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 14,999 3,000 จอง
จอง
05 – 08 มีนาคม 2563 14,999 3,000 จอง
จอง
12 – 15 มีนาคม 2563 14,999 3,000 จอง
จอง
26 – 29 มีนาคม 2563 14,999 3,000 จอง
จอง
23 – 26 เมษายน 2563 14,999 3,000 จอง
จอง
24 – 27 เมษายน 2563 14,999 3,000 จอง
จอง
30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563 16,999 3,000 จอง
จอง
07 – 10 พฤษภาคม 2563 14,999 3,000 จอง
จอง
14 – 17 พฤษภาคม 2563 14,999 3,000 จอง
จอง
21 – 24 พฤษภาคม 2563 14,999 3,000 จอง
จอง
28 – 31 พฤษภาคม 2563 14,999 3,000 จอง
จอง
29 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2563 14,999 3,000 จอง
จอง
05 – 08 มิถุนายน 2563 12,999 3,000 จอง
จอง
12 – 15 มิถุนายน 2563 13,999 3,000 จอง
จอง
19 – 22 มิถุนายน 2563 13,999 3,000 จอง
จอง
26 – 29 มิถุนายน 2563 14,999 3,000 จอง
จอง
03 – 06 กรกฎาคม 2563 16,999 3,000 จอง
จอง
09 – 12 กรกฎาคม 2563 12,999 3,000 จอง
จอง
17 – 20 กรกฎาคม 2563 13,999 3,000 จอง
จอง
23 – 26 กรกฎาคม 2563 13,999 3,000 จอง
จอง
31 ก.ค. – 03 ส.ค. 2563 13,999 3,000 จอง
จอง
21 – 24 สิงหาคม 2563 14,999 3,000 จอง
จอง
04 – 07 กันยายน 2563 14,999 3,000 จอง
จอง
18 – 21 กันยายน 2563 14,999 3,000 จอง
จอง
25 – 28 กันยายน 2563 14,999 3,000 จอง
จอง
08 – 11 ตุลาคม 2563 15,999 3,000 จอง
จอง
09 – 12 ตุลาคม 2563 15,999 3,000 จอง
จอง
15 – 18 ตุลาคม 2563 15,999 3,000 จอง
จอง
16 – 19 ตุลาคม 2563 15,999 3,000 จอง
จอง
23 – 26 ตุลาคม 2563 16,999 3,000 จอง
จอง
29 ต.ค. – 01 พ.ย. 2563 15,999 3,000 จอง
จอง
30 ต.ค. – 02 พ.ย. 2563 15,999 3,000 จอง
จอง
05 – 08 พฤศจิกายน 2563 15,999 3,000 จอง
จอง
06 – 09 พฤศจิกายน 2563 15,999 3,000 จอง
จอง
12 – 15 พฤศจิกายน 2563 15,999 3,000 จอง
จอง
13 – 16 พฤศจิกายน 2563 15,999 3,000 จอง
จอง