ทัวร์เกาหลี เลทส์โก ทิวลิปล้นทุ่ง

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,999
รหัสทัวร์ 1903989
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –เมืองแทอัน
  • เทศกาลดอกทิวลิปแทอัน – เมืองคันโป – เทศกาลดอกอาซาเลีย
  • คอสเมติค – ถนนฮงแด –หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง
  • พระราชวังเคียงบกกุง – ศูนย์สมุนไพรโสม – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน
  • ดิวตี้ฟรี  – ตลาดเมียงดง  – โซลทาวเวอร์ – สมุนไพรฮอตเกนามู
  • พลอยอเมทิส – สวนศิลปะอันยาง – ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาเก็ต


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ - เมืองยงอิน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ JM HOTEL / NEW M HOTEL / SUWON KOREA TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่า
3 เมืองแทอัน - เทศกาลดอกทิวลิปแทอัน - เมืองคันโป - เทศกาลดอกอาซาเลีย - คอสเมติค - ถนนฮงแด BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือเทียบเท่า
4 หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง - พระราชวังเคียงบกกุง - ศูนย์สมุนไพรโสม – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือเทียบเท่า
5 โซลทาวเวอร์ - สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - สวนศิลปะอันยาง - ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
15 - 19 เมษายน 2563 21,999 5,000 จอง
จอง
16 - 20 เมษายน 2563 21,999 5,000 จอง
จอง
17 - 21 เมษายน 2563 21,999 5,000 จอง
จอง
18 - 22 เมษายน 2563 19,999 5,000 จอง
จอง
19 - 21 เมษายน 2563 21,999 5,000 จอง
จอง
22 - 26 เมษายน 2563 21,999 5,000 จอง
จอง
23 - 27 เมษายน 2563 21,999 5,000 จอง
จอง
24 - 28 เมษายน 2563 21,999 5,000 จอง
จอง
25 - 29 เมษายน 2563 19,999 5,000 จอง
จอง
28 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2563 22,999 5,000 จอง
จอง
29 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2563 23,999 5,000 จอง
จอง
30 เมษายน - 04 พฤษภาคม 2563 23,999 5,000 จอง
จอง
03 - 07 พฤษภาคม 2563 22,999 5,000 จอง
จอง
04 - 08 พฤษภาคม 2563 20,999 5,000 จอง
จอง
06 - 10 พฤษภาคม 2563 21,999 5,000 จอง
จอง
08 - 12 พฤษภาคม 2563 21,999 5,000 จอง
จอง