ทัวร์เกาหลี เลทส์โก สปริงอินเลิฟ

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,999
รหัสทัวร์ 1903988
สายการบิน Air asia X / XJ
ระยะเวลา 5 วัน 3คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ONE MOUNT  – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โซลทาวเวอร์
  • ถนนซากุระ ม. คยองฮี – ศูนย์สมุนไพรโสม – คอสเมติค
  • ร้านกาแฟ  943 KING’S CROSS – ถนนฮงแด
  • เทศกาลดอกซากุระ โซลแกรนด์พาร์ค + สวนธีมการ์เด้น – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน
  • พลอยอเมทิส  -พระราชวังชางด็อกกุง – ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู
  • ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง – ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง
2 สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ - ONE MOUNT (SNOW PARK*) - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ JM HOTEL / NEW M HOTEL / SUWON KOREA TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่า
3 โซลทาวเวอร์ - ถนนซากุระ ม. คยองฮี - ศูนย์สมุนไพรโสม - คอสเมติค - ร้านกาแฟ 943 KING’S CROSS - ถนนฮงแด BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือเทียบเท่า
4 เทศกาลดอกซากุระ โซลแกรนด์พาร์ค + สวนธีมการ์เด้น - ผลิตภัณพ์น้ำมันสน - พลอยอเมทิส - พระราชวังชางด็อกกุง - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ - สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 - 06 เมษายน 2563 19,999 5,000 จอง
จอง
03 - 07 เมษายน 2563 19,999 5,000 จอง
จอง
05 - 09 เมษายน 2563 15,999 5,000 จอง
จอง
07 - 11 เมษายน 2563 16,999 5,000 จอง
จอง
08 - 12 เมษายน 2563 17,999 5,000 จอง
จอง
10 - 14 เมษายน 2563 24,999 5,000 จอง
จอง
11 - 15 เมษายน 2563 24,999 5,000 จอง
จอง
12 - 16 เมษายน 2563 23,999 5,000 จอง
จอง
13 - 17 เมษายน 2563 23,999 5,000 จอง
จอง
18 - 22 เมษายน 2563 16,999 5,000 จอง
จอง
21 - 25 เมษายน 2563 16,999 5,000 จอง
จอง
22 - 26 เมษายน 2563 17,999 5,000 จอง
จอง
23 - 27 เมษายน 2563 17,999 5,000 จอง
จอง
24 - 28 เมษายน 2563 17,999 5,000 จอง
จอง
25 - 29 เมษายน 2563 16,999 5,000 จอง
จอง
28 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2563 17,999 5,000 จอง
จอง
29 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2563 17,999 5,000 จอง
จอง