ทัวร์เกาหลี เลทส์โก โรแมนติกซอรัค

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,999
รหัสทัวร์ 1903987
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน
  • วัดชินฮึงซา – คอสเมติค – โซลทาวเวอร์ – ถนนฮงแด
  • หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง – พระราชวังเคียงบกกุง
  • ศูนย์สมุนไพรโสม – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – ดิวตี้ฟรี –  ตลาดเมียงดง
  • เทศกาลดอกซากุระ โซลฟอร์เรส – สมุนไพรฮอตเกนามู
  • พลอยอเมทิส – สวนศิลปะอันยาง – ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาเก็ต


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ - เมืองยงอิน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน) I’PARK RESORT / LAKE OCEAN SORAK RESORT / SEACRUISE SKY SEA RESORT หรือเทียบเท่า
3 อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา - คอสเมติค - โซลทาวเวอร์ - ถนนฮงแด BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือเทียบเท่า
4 สี่ -หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง - พระราชวังเคียงบกกุง - ศูนย์สมุนไพรโสม - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือเทียบเท่า
5 เทศกาลดอกซากุระ โซลฟอร์เรส - สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - สวนศิลปะอันยาง - ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 - 05 เมษายน 2563 19,999 5,000 จอง
จอง
02 - 06 เมษายน 2563 21,999 5,000 จอง
จอง
03 - 07 เมษายน 2563 21,999 5,000 จอง
จอง
04 - 08 เมษายน 2563 19,999 5,000 จอง
จอง
09 - 13 เมษายน 2563 27,999 5,000 จอง
จอง
10 - 14 เมษายน 2563 29,999 5,000 จอง
จอง
11 - 15 เมษายน 2563 29,999 5,000 จอง
จอง