ทัสร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [เลสโก มอสเซนต์ฟีเวอร์]

ราคาเริ่มต้น ฿ 39,999
รหัสทัวร์ 1903927
สายการบิน Singapore Airlines / SQ
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ รัสเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เมืองมอสโคว์
 • พิพิธภัณฑ์อวกาศ
 • VDNKH
 • มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
 • ตลาดอิสไมโลโว่
 • DIYตุ๊กตาแม่ลูกดก
 • พระราชวังเครมลิน
 • มหาวิหารอัสสัมชัญ
 • มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล
 • ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์
 • เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • พระราชวังฤดูร้อน
 • พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
 • พระราชวังฤดูหนาว
 • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
 • มหาวิหารเซนต์ ไอแซค


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
2 ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย – เมืองมอสโคว์ - พิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์ - VDNKH - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่ – DIYตุ๊กตาแม่ลูกดก Gamma Hotel, Maxima Slavia Hotel, Moscow หรือเทียบเท่า
3 เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเย – รถไฟตู้นอนสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รถไฟตู้นอน (Grand Express)
4 เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - สถานีรถไฟ - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ถนนเนฟสกี้ Park Inn Hotel Saint Petersburg , Saint Petersburg หรือเทียบเท่า
5 เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด - ห้างแกลเลอเรีย – รถไฟด่วน SAPSAN เมืองมอสโคว์ Gamma Hotel, Maxima Slavia Hotel, Moscow หรือเทียบเท่า
6 เมืองมอสโคว์ - สวนโคโลเมนสโกเย - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
7 ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
29 ม.ค. – 04 ก.พ. 2563 39,999 8,900 จอง
จอง
05 – 11 กุมภาพันธุ์ 2563 41,999 8,900 จอง
จอง
09 – 15 กุมภาพันธุ์ 2563 41,999 8,900 จอง
จอง
19 – 25 กุมภาพันธุ์ 2563 39,999 8,900 จอง
จอง
04 – 10 มีนาคม 2563 41,999 8,900 จอง
จอง
11 – 17 มีนาคม 2563 41,999 8,900 จอง
จอง
18 – 24 มีนาคม 2563 41,999 8,900 จอง
จอง
25 – 31 มีนาคม 2563 41,999 8,900 จอง
จอง
05 – 11 เมษายน 2563 42,999 8,900 จอง
จอง
06 – 12 เมษายน 2563 41,999 8,900 จอง
จอง
09 – 15 เมษายน 2563 49,999 8,900 จอง
จอง
12 – 18 เมษายน 2563 48,999 8,900 จอง
จอง
29 เม.ษ. – 05 พ.ค. 2563 46,999 8,900 จอง
จอง
03 – 09 พฤษภาคม 2563 46,999 8,900 จอง
จอง
06 -12 พฤษภาคม 2563 45,999 11,900 จอง
จอง
10 – 16 พฤษภาคม 2563 45,999 11,900 จอง
จอง
20 – 26 พฤษภาคม 2563 45,999 11,900 จอง
จอง
27 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2563 45,999 11,900 จอง
จอง
03 – 09 มิถุนายน 2563 45,999 11,900 จอง
จอง
10 – 16 มิถุนายน 2563 45,999 11,900 จอง
จอง
24 – 30 มิถุนายน 2563 45,999 11,900 จอง
จอง