ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [เลสโก มอสเซนต์เสน่ห์หา]

ราคาเริ่มต้น ฿ 44,999
รหัสทัวร์ 1903926
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
ประเทศ รัสเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เมืองมอสโคว์
 • สถานีรถไฟความเร็วสูง
 • เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก
 • เมืองพุชกิน
 • พระราชวังแคทเทอรีน
 • พระราชวังฤดูร้อน
 • พระราชวังฤดูหนาว
 • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
 • ถนนเนฟกี้
 • มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • ป้อมปีเตอร์ และ ปอล
 • โบสถ์หยดเลือด
 • พระราชวังเครมลิน
 • มหาวิหารอัสสัมชัญ
 • มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย – เมืองมอสโคว์ Holiday Inn Seligerskaya , Vega Izmailovo Hotel, Moscow หรือเทียบเท่า
2 เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน Park Inn Hotel Saint Petersburg , Saint Petersburg หรือเทียบเท่า
3 เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ถนนเนฟกี้ Park Inn Hotel Saint Petersburg , Saint Petersburg หรือเทียบเท่า
4 เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - ป้อมปีเตอร์ และ ปอล - โบสถ์หยดเลือด - สถานีรถไฟความเร็วสูง เมืองมอสโคว์ Holiday Inn Seligerskaya , Vega Izmailovo Hotel, Moscow หรือเทียบเท่า
5 เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเย Holiday Inn Seligerskaya , Vega Izmailovo Hotel, Moscow หรือเทียบเท่า
6 เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ถนนอารบัต - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ห้างเวกัส - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
7 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
21 – 27 ธันวาคม 2562 49,999 9,000 จอง
จอง
*ปีใหม่* 28 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2563 57,999 10,000 จอง
จอง
*ปีใหม่* 30 ธ.ค. – 05 ม.ค. 2563 57,999 10,000 จอง
จอง
*ปีใหม่* 01 – 07 มกราคม 2563 55,999 10,000 จอง
จอง
27 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 44,999 9,000 จอง
จอง
05 – 11 กุมภาพันธ์ 2563 45,999 9,000 จอง
จอง
15 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 44,999 9,000 จอง
จอง
19 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 44,999 9,000 จอง
จอง
26 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563 44,999 9,000 จอง
จอง
02 – 08 มีนาคม 2563 45,999 9,000 จอง
จอง
07 – 13 มีนาคม 2563 45,999 9,000 จอง
จอง
09 – 15 มีนาคม 2563 45,999 9,000 จอง
จอง
11 – 17 มีนาคม 2563 45,999 9,000 จอง
จอง
16 – 22 มีนาคม 2563 45,999 9,000 จอง
จอง
23 – 29 มีนาคม 2563 45,999 9,000 จอง
จอง
01 - 07 เมษายน 2563 47,999 9,000 จอง
จอง
04 - 10 เมษายน 2563 47,999 9,000 จอง
จอง
15 – 21 เมษายน 2563 47,999 9,000 จอง
จอง
18 – 24 เมษายน 2563 45,999 9,000 จอง
จอง
20 – 26 เมษายน 2563 45,999 9,000 จอง
จอง
22 – 28 เมษายน 2563 45,999 9,000 จอง
จอง
25 เม.ย. – 01 พ.ค. 2563 45,999 9,000 จอง
จอง
09 – 15 พฤษภาคม 2563 51,999 9,000 จอง
จอง
13 – 19 พฤษภาคม 2563 51,999 9,000 จอง
จอง
20 – 26 พฤษภาคม 2563 51,999 9,000 จอง
จอง
25 – 31 พฤษภาคม 2563 51,999 9,000 จอง
จอง
27 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2563 51,999 9,000 จอง
จอง
30 พ.ค. – 05 มิ.ย. 2563 51,999 9,000 จอง
จอง
03 – 09 มิถุนายน 2563 51,999 9,000 จอง
จอง
06 – 12 มิถุนายน 2563 51,999 9,000 จอง
จอง
10 – 16 มิถุนายน 2563 51,999 9,000 จอง
จอง
13 – 19 มิถุนายน 2563 51,999 9,000 จอง
จอง
17 – 23 มิถุนายน 2563 51,999 9,000 จอง
จอง
20 – 26 มิถุนายน 2563 51,999 9,000 จอง
จอง
24 – 30 มิถุนายน 2563 51,999 9,000 จอง
จอง