ทัวร์ออสเตรีย เชค เยอรมัน [เลสโก รักนี้ ที่ฮัลสัตท]

ราคาเริ่มต้น ฿ 36,999
รหัสทัวร์ 1903905
สายการบิน Eva Air / BR
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
ประเทศ ออสเตรีย เช็ก เยอรมัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ถนนสายวงแหวน – โรงละครโอเปร่า
  • อาคารรัฐสภา ออสเตรีย – น้ำพุพัลลัส อะธีน่า
  • โบสถ์เซนต์ ชาร์ลส์ – พระราชวังเชินบรุนน์
  • พระราชวังเบลวีเดียร์ – พระราชวังฮอฟบวร์ค
  • โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น แห่งเมืองเวียนนา
  • ถนนคาร์นท์เนอร์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
2 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปร่า - อาคารรัฐสภา ออสเตรีย - น้ำพุพัลลัส อะธีน่า - โบสถ์เซนต์ ชาร์ลส์ - พระราชวังเชินบรุนน์ - พระราชวังเบลวีเดียร์ - พระราชวังฮอฟบวร์ค - โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น แห่งเมืองเวียนนา - ถนนคาร์นท์เนอร์ Life Hotel Vienna Airport, Vienna, Austria หรือเทียบเท่า
3 เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - ย่านเมืองเก่า - จตุรัสกลางเมือง - ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ - เมืองพัสเซา ประเทศเยอรมัน - ป้อมปราการแห่งเมืองพัสเซา - โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่นแห่งเมืองพัสเซา Rilano Hotel Deggendorf, Passau, Germany หรือเทียบเท่า
4 เมืองพัสเซา ประเทศเยอรมัน - เมืองซาลซ์บูร์ก ประเทศออสเตรีย - มหาวิหารแห่งเมืองซาลซ์บูร์ก - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส - เมืองฮัลสตัท - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - โบสถ์แพริช - โบสถ์ประจำเมืองฮัลสตัท - จัตุรัสกลางเมือง - รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้ - เมืองลินซ์ - จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์ - อาคารรัฐสภาประจำเมืองลินซ์ - มหาวิหารแห่งเมืองลินซ์ Hotel Ibis Style Linz, Linz, Austria หรือเทียบเท่า
5 เมืองลินซ์ - เมืองเวียนนา - แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ - ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
6 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
14 - 19 มีนาคม 2563 36,999 9,999 จอง
จอง
13 - 18 เมษายน 2563 45,999 12,999 จอง
จอง
27 เม.ย. - 02 พ.ค. 2563 39,999 9,999 จอง
จอง
11 - 16 พฤษภาคม 2563 38,999 9,999 จอง
จอง
30 พ.ค. - 04 มิ.ย. 2563 39,999 9,999 จอง
จอง
13 - 18 มิถุนายน 2563 38,999 9,999 จอง
จอง
27 มิ.ย. - 02 ก.ค. 2563 38,999 9,999 จอง
จอง