ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า [เลทส์โก บัลลังก์มังกรฟ้า]

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,999
รหัสทัวร์ 1903758
สายการบิน Air Asia / FD
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • อุทยานเขานางฟ้า
  • จุดชมวิวระเบียงแก้ว
  • อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์
  • เมืองฉงชิ่ง
  • ถนนคนเดินเจียฟ่างเป่ย
  • ตลาดหงหยาต้ง
  • ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
  • หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
  • พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง
  • ศาลาประชาคม


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – เมืองฉงชิ่ง – ประเทศจีน – อุทยานเขานางฟ้า (รวมค่ารถไฟ) MOUNTAIN VIEW HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
2 เมืองอู่หลง – จุดชมวิวระเบียงแก้ว – อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมค่าลิฟท์แก้ว) MINGSHAN YUAN LIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3 เมืองฉงชิ่ง – ถนนคนเดินเจียฟ่างเป่ย – ตลาดหงหยาต้ง – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง MINGSHAN YUAN LIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 เมืองฉงชิ่ง – หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง – ศาลาประชาคม – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04 – 07 เมษายน 2563 (วันจักรี) 17,999 4,500 จอง
จอง
11 – 14 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) 21,999 5,000 จอง
จอง
12 – 15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) 21,999 5,000 จอง
จอง
24 – 27 เมษายน 2563 16,999 4,500 จอง
จอง
01 – 04 พฤษภาคม 2563 (วันแรงงาน) 17,999 4,500 จอง
จอง
03 – 06 พฤษภาคม 2563 (วันวิสาขบูชา) 16,999 4,500 จอง
จอง
08 – 11 พฤษภาคม 2563 13,999 4,500 จอง
จอง
03 – 06 กรกฎาคม 2563 (วันเข้าพรรษา) 15,999 4,500 จอง
จอง
18 – 21 กันยายน 2563 14,999 4,500 จอง
จอง