fbpx

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เจนีวา เซอร์แมท ลูเซิร์น ซูริค [เลสโก พบรักที่จุงเฟรา]

ราคาเริ่มต้น ฿ 49,999
รหัสทัวร์ 1903582
สายการบิน Singapore Airlines / SQ
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • บ่อหมีสีน้ำตาล – ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์
  • ประตูเมืองโบราณ – น้ำพุปีศาจกินเด็ก
  • หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม – บ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
  • ศาลาว่าการเมืองเบิร์น – โบสถ์มุนสเตอร์
  • เมืองเจนีวา – สวนอังกฤษ – นาฬิกาดอกไม้
  • อนุสาวรีย์แห่งการรวมชาติ – น้ำพุเจ็ทโด้
  • เมืองโลซานน์ – มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์
  • มหาวิหารโลซานน์ – พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกสากล
  • สวนสาธารณะแห่งเมืองโลซานน์ – ศาลาไทย


ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido หนาวจังเธอ ฮอกไกโด ซัปโปโร คิโรโระ โอตารุ โทยะ

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
2 ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - เมืองเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ - ประตูเมืองโบราณ - น้ำพุปีศาจกินเด็ก - หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - บ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ - ศาลาว่าการเมืองเบิร์น - โบสถ์มุนสเตอร์ - เมืองเจนีวา - สวนอังกฤษ - นาฬิกาดอกไม้ - อนุสาวรีย์แห่งการรวมชาติ - น้ำพุเจ็ทโด้ - เมืองโลซานน์ - มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์ - มหาวิหารโลซานน์ - พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกสากล - สวนสาธารณะแห่งเมืองโลซานน์ - ศาลาไทย Hotel Novotel Lausanne Bussigny, Lausanne, Switzerland หรือเทียบเท่า
3 เมืองโลซานน์ - เมืองเวเว่ย์ - อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน - เมืองมองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง - หมู่บ้านทาซ - นำท่านนั่งรถไฟท้องถิ่น เพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองเซอร์แมท - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - นำท่านนั่งรถไฟท้องถิ่น เพื่อเดินทางกลับสู่ หมู่บ้านทาซ - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น Hotel Elite Tasch, Tasch, Switzerland หรือเทียบเท่า
4 หมู่บ้านทาซ - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - เมืองอินเทอลาเก้น - ทะเลสาบทูน - ทะเลสาบเบรียนซ์ - ศูนย์รวมนาฬิกาเคียฮอฟเฟอร์ Hotel Bernerhof Interlaken, Interlaken, Switzerland หรือเทียบเท่า
5 เมืองลูเซิร์น - เมืองกรินเดิลวัลท์ - สถานีรถไฟกรินเดิลวัลท์ กรุน - นั่งรถไฟไต่เขา พิชิตยอดเขาจุงเฟรา - สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์ - สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค - ยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็งพันปี - ลานสฟิงซ์ - ธารน้ำแข็ง - ที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป - สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค - นั่งรถไฟไต่เขา ลงจากยอดเขาจุงเฟรา สู่ สถานีรถไฟเลาเทอร์บรุนเนิน - สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์ - เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน - เมืองซูริค - โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ - โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ถนนบานโฮฟซตราสเซอ - ถนนออกัสตินเนอร์กาส Ibis Messe Airport Zurich, Zurich, Switzerland หรือเทียบเท่า
6 เมืองซูริค - ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
7 ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
09 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 49,999 12,999 จอง
จอง
01 - 07 มีนาคม 2563 49,999 12,999 จอง
จอง
22 - 28 มีนาคม 2563 49,999 12,999 จอง
จอง
11 - 17 เมษายน 2563 59,999 15,999 จอง
จอง
12 - 18 เมษายน 2563 59,999 15,999 จอง
จอง
03 - 09 พฤษภาคม 2563 53,999 12,999 จอง
จอง
17 - 23 พฤษภาคม 2563 52,999 12,999 จอง
จอง
03 - 09 มิถุนายน 2563 53,999 12,999 จอง
จอง