ทัวร์อังกฤษ บาธ สโตนเฮ้นจ์ ลอนดอน [เลสโก ลอนดอนที่รัก]

ราคาเริ่มต้น ฿ 29,999
รหัสทัวร์ 1903372
สายการบิน Royal Brunei Airlines / BI
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
ประเทศ อังกฤษ

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • จัตุรัสทราฟัลก้าร์
 • จัตุรัสรัฐสภา
 • พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์
 • หอนาฬิกาบิ๊กเบน
 • ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย
 • พระราชวังบัคกิ้งแฮม
 • สะพานมิลเลนเนียม
 • โรงละครโกลบ
 • หอศิลป์แบงค์ไซด์
 • โรงเรียนแห่งเมืองลอนดอน
 • มหาวิหารเซนต์พอล
 • ย่านนีลส์ ยาร์ด


ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido หนาวจังเธอ ฮอกไกโด ซัปโปโร คิโรโระ โอตารุ โทยะ

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน - ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ
2 ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ - เมืองบาธ - มหาวิหารบาธ - โรงอาบน้ำโรมันโบราณ - เมืองซาลิสบัวรี่ - อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์ - เมืองลอนดอน Ibis London Heathrow Airport, London หรือเทียบเท่า
3 เมืองลอนดอน - อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน Ibis London Heathrow Airport, London หรือเทียบเท่า
4 เมืองลอนดอน - อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน Ibis London Heathrow Airport, London หรือเทียบเท่า
5 เมืองลอนดอน - จัตุรัสทราฟัลก้าร์ - จัตุรัสรัฐสภา - พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - สะพานมิลเลนเนียม - โรงละครโกลบ - หอศิลป์แบงค์ไซด์ - โรงเรียนแห่งเมืองลอนดอน - มหาวิหารเซนต์พอล - ย่านนีลส์ ยาร์ด - ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ - ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน
6 ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04 - 09 กุมภาพันธ์ 2563 (08 ก.พ. มาฆบูชา) 30,999 7,999 จอง
จอง
29 ก.พ. - 05 มี.ค. 2563 29,999 7,999 จอง
จอง
14 - 19 มีนาคม 2563 29,999 7,999 จอง
จอง
28 มี.ค. - 02 เม.ย. 2563 29,999 7,999 จอง
จอง
10 - 15 เมษายน 2563 (13 14 15 เม.ย. วันสงกรานต์) 43,999 8,999 จอง
จอง
28 เม.ย. - 03 พ.ค. 2563 (01 พ.ค. วันแรงงาน) 33,999 8,999 จอง
จอง