fbpx

ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส [เลสโก หนูน้อยหิมะขาว]

ราคาเริ่มต้น ฿ 27,999
รหัสทัวร์ 1903341
สายการบิน Etihad Airways / EY
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
ประเทศ รัสเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • สแปโรฮิลล์
 • มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
 • ถนนอารบัต
 • พระราชวังเครมลิน
 • มหาวิหารอัสสัมชัญ
 • มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล
 • ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์
 • จัตุรัสแดง   มหาวิหารเซนต์ บาซิล
 • หอนาฬิกาซาวิเออร์
 • ห้างสรรพสินค้ากุม
 • อนุสรณ์สถานเลนิน
 • สวนซายาร์ดเยปาร์ค


ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido หนาวจังเธอ ฮอกไกโด ซัปโปโร คิโรโระ โอตารุ โทยะ

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
2 ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - VDNKH - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต Gamma Hotel / Maxima Slavia Hotel, Moscow หรือเทียบเท่า
3 เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเยปาร์ค Gamma Hotel / Maxima Slavia Hotel, Moscow หรือเทียบเท่า
4 เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ – ตลาดอิสไมโลโว่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ห้างยูโรเปียนมอลล์ Gamma Hotel / Maxima Slavia Hotel, Moscow หรือเทียบเท่า
5 เมืองมอสโคว์ – เบเลยาดาร์ชาร์เอ้าเลท - สวนโคโลเมนสโกเย – พระราชวังซาริซิน่า – ห้างเวกัสมอลล์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
6 ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
25 – 30 มกราคม 2563 27,999 7,900 จอง
จอง
05 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 30,999 7,900 จอง
จอง
07 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 30,999 7,900 จอง
จอง
08 - 13 กุมภาพันธ์ 2563 30,999 7,900 จอง
จอง
15 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 28,999 7,900 จอง
จอง
18 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 27,999 7,900 จอง
จอง
22 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 28,999 7,900 จอง
จอง
29 ก.พ. – 05 มี.ค. 2563 28,999 7,900 จอง
จอง
03 – 08 มีนาคม 2563 29,999 7,900 จอง
จอง
07 – 12 มีนาคม 2563 29,999 7,900 จอง
จอง
10 – 15 มีนาคม 2563 29,999 7,900 จอง
จอง
13 – 18 มีนาคม 2563 29,999 7,900 จอง
จอง
14 – 19 มีนาคม 2563 29,999 7,900 จอง
จอง
17 – 22 มีนาคม 2563 29,999 7,900 จอง
จอง
20 – 25 มีนาคม 2563 29,999 7,900 จอง
จอง
21 – 26 มีนาคม 2563 29,999 7,900 จอง
จอง
24 – 29 มีนาคม 2563 29,999 7,900 จอง
จอง
28 มี.ค. – 02 เม.ย. 2563 29,999 7,900 จอง
จอง