fbpx

ทัวร์ตุรกี ตุรกี [เลสโก บอลลูนหลากสี]

ราคาเริ่มต้น ฿ 29,999
รหัสทัวร์ 1903319
สายการบิน Turkish Airline / TK
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
ประเทศ ตุรกี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เมืองอังการ่า
 • สุสานอตาเติร์ก
 • เมืองคัปปาโดเจีย
 • เมืองคอนย่า
 • ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ
 • สวนผีเสื้อ
 • เมืองปามุคคาเล่
 • เมืองใต้ดิน
 • เมืองเกอราเม่
 • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่
 • หุบเขาอุซิซาร์
 • ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส
 • พระราชวังโดลมาบาห์เช
 • สุเหร่าสีน้ำเงิน
 • ฮิปโปโดรม
 • วิหารเซนต์โซเฟีย
 • ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ
 • จัตุรัสทักษิม


ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido หนาวจังเธอ ฮอกไกโด ซัปโปโร คิโรโระ โอตารุ โทยะ

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
2 ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี - เมืองอังการ่า – สุสานอตาเติร์ก - เมืองคัปปาโดเจีย Burcu Kaya Hotel, Cappadocia
3 เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ Burcu Kaya Hotel, Cappadocia
4 เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ – สวนผีเสื้อ – เมืองปามุคคาเล่ Ninova Thermal Hotel, Pamukkale
5 เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – โรงงานผลิตเครื่องหนัง Royal Palace Hotel , Kusadasi
6 เมืองคูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี - เมืองชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส – โรงละครอะโครโปลิส Iris Hotel , Canakkale
7 เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย – ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล - สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ Golden Way Hotel, Istanbul
8 เมืองอิสตันบูล - ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ – จัตุรัสทักษิม - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
9 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 – 09 มกราคม 2563 29,999 8,999 จอง
จอง
11 – 19 มกราคม 2563 29,999 8,999 จอง
จอง
15 – 23 มกราคม 2563 29,999 8,999 จอง
จอง
18 – 26 มกราคม 2563 29,999 8,999 จอง
จอง
24 ม.ค. – 01 ก.พ. 2563 31,999 8,999 จอง
จอง
25 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 31,999 8,999 จอง
จอง
27 ม.ค. – 04 ก.พ. 2563 31,999 8,999 จอง
จอง
29 ม.ค. – 06 ก.พ. 2563 31,999 8,999 จอง
จอง
01 – 09 กุมภาพันธ์ 2563 32,999 8,999 จอง
จอง
02 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 32,999 8,999 จอง
จอง
07 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 32,999 8,999 จอง
จอง
08 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 32,999 8,999 จอง
จอง
09 – 17 กุมภาพันธ์ 2563 32,999 8,999 จอง
จอง
14 – 22 กุมภาพันธ์ 2563 32,999 8,999 จอง
จอง
18 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 31,999 8,999 จอง
จอง
23 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 31,999 8,999 จอง
จอง
28 ก.พ. – 07 มี.ค. 2563 31,999 8,999 จอง
จอง
29 ก.พ. – 08 มี.ค. 2563 31,999 8,999 จอง
จอง
04 – 12 มีนาคม 2563 32,999 8,999 จอง
จอง
06 – 14 มีนาคม 2563 32,999 8,999 จอง
จอง
07 – 15 มีนาคม 2563 32,999 8,999 จอง
จอง
11 – 19 มีนาคม 2563 32,999 8,999 จอง
จอง
13 – 21 มีนาคม 2563 32,999 8,999 จอง
จอง
14 – 22 มีนาคม 2563 32,999 8,999 จอง
จอง
18 – 26 มีนาคม 2563 32,999 8,999 จอง
จอง
20 – 28 มีนาคม 2563 32,999 8,999 จอง
จอง
21 – 29 มีนาคม 2563 32,999 8,999 จอง
จอง
25 มี.ค. – 02 เม.ย. 2563 32,999 8,999 จอง
จอง
27 มี.ค. – 04 เม.ย. 2563 32,999 8,999 จอง
จอง