ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,999
รหัสทัวร์ 1903157
สายการบิน Air Asia / FD
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • น้ำตกสีเงิน
 • ภูเขาฮามลองหรือภูเขาปากมังกร
 • โบสถ์ซาปา
 • ตลาดเลิฟมาร์เก็ต
 • นั่งรถไฟเมืองซาปา
 • ถนน36สาย
 • ยอดเขาฟานซิปัน
 • กระเช้าไฟฟ้า
 • หมู่บ้านCAT-CAT-VILLAGE
 • จัตุรัสบาดิงห์
 • สุสานโฮจิมินห์
 • ล่องเรือนิงบิงห์
 • วัดบาย


ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido หนาวจังเธอ ฮอกไกโด ซัปโปโร คิโรโระ โอตารุ โทยะ

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – น้ำตกสีเงิน – ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร – โบสถ์ซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต SAPA DIAMOND HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
2 นั่งรถไฟเมืองซาปา – ยอดเขาฟานซิปัน โดย กระเช้าไฟฟ้า – หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย MOON VIEW HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
3 จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ – วัดบายดิงห์ – สนามบินนอยไบ – สนามบิยดอนเมือง – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
08 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 13,999 2,500 จอง
จอง
15 – 17 กุมภาพันธ์ 2563 11,999 2,500 จอง
จอง
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 11,999 2,500 จอง
จอง
29 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 11,999 2,500 จอง
จอง
07 – 09 มีนาคม 2563 10,999 2,500 จอง
จอง
14 – 16 มีนาคม 2563 11,999 2,500 จอง
จอง
21 – 23 มีนาคม 2563 11,999 2,500 จอง
จอง
28 – 30 มีนาคม 2563 11,999 2,500 จอง
จอง
04 – 06 เมษายน 2563 12,999 2,500 จอง
จอง
13 – 15 เมษายน 2563 15,999 2,500 จอง
จอง
14 – 16 เมษายน 2563 14,999 2,500 จอง
จอง
18 – 20 เมษายน 2563 11,999 2,500 จอง
จอง
25 – 27 เมษายน 2563 11,999 2,500 จอง
จอง
09 – 11 พฤษภาคม 2563 11,999 2,500 จอง
จอง
16 – 18 พฤษภาคม 2563 11,999 2,500 จอง
จอง
23 – 25 พฤษภาคม 2563 9,999 2,500 จอง
จอง
30 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2563 11,999 2,500 จอง
จอง