ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า [เลสโก คุนหมิงตัวแม่ EP.2]

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,999
รหัสทัวร์ 1903043
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เมืองเก่าต้าหลี่
 • โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
 • ช่องเขาเสือกระโจน
 • วัดลามะชงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย)
 • เมืองเก่าจงเตี้ยน
 • หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
 • เมืองลี่เจียง
 • สระมังกรดำ
 • ภูเขาหิมะมังกรหยก
 • โชว์จางอี้โหม่ว
 • อุทยานน้ำหยก
 • เมืองเสี่ยงยิน
 • เมืองคุนหมิง
 • เมืองโบราณกวนตู้
 • วัดหยวนทงกำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
08 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 22,999 5,999 จอง
จอง
11 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 21,999 5,999 จอง
จอง
15 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 21,999 5,999 จอง
จอง
18 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 21,999 5,999 จอง
จอง
22 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 21,999 5,999 จอง
จอง
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 21,999 5,999 จอง
จอง
29 ก.พ. – 05 มี.ค. 2563 21,999 5,999 จอง
จอง
03 – 08 มีนาคม 2563 21,999 5,999 จอง
จอง
07 – 12 มีนาคม 2563 21,999 5,999 จอง
จอง
10 – 15 มีนาคม 2563 21,999 5,999 จอง
จอง
14 – 19 มีนาคม 2563 21,999 5,999 จอง
จอง
17 – 22 มีนาคม 2563 21,999 5,999 จอง
จอง
21 – 26 มีนาคม 2563 21,999 5,999 จอง
จอง
24 – 29 มีนาคม 2563 21,999 5,999 จอง
จอง
28 มี.ค. – 02 เม.ย. 2563 21,999 5,999 จอง
จอง
31 มี.ค. – 05 เม.ย. 2563 21,999 5,999 จอง
จอง
04 – 09 เมษายน 2563 22,999 5,999 จอง
จอง
07 – 12 เมษายน 2563 25,999 5,999 จอง
จอง
09 – 14 เมษายน 2563 26,999 5,999 จอง
จอง
10 – 15 เมษายน 2563 27,999 5,999 จอง
จอง
11 – 16 เมษายน 2563 27,999 5,999 จอง
จอง
12 – 17 เมษายน 2563 26,999 5,999 จอง
จอง
13 – 18 เมษายน 2563 25,999 5,999 จอง
จอง
21 – 26 เมษายน 2563 21,999 5,999 จอง
จอง
25 – 30 เมษายน 2563 21,999 5,999 จอง
จอง
28 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563 22,999 5,999 จอง
จอง
01 – 06 พฤษภาคม 2563 22,999 5,999 จอง
จอง
02 – 07 พฤษภาคม 2563 22,999 5,999 จอง
จอง
05 – 10 พฤษภาคม 2563 22,999 5,999 จอง
จอง
09 – 14 พฤษภาคม 2563 19,999 5,999 จอง
จอง
12 – 17 พฤษภาคม 2563 19,999 5,999 จอง
จอง
16 – 21 พฤษภาคม 2563 19,999 5,999 จอง
จอง
19 – 24 พฤษภาคม 2563 19,999 5,999 จอง
จอง
23 – 28 พฤษภาคม 2563 19,999 5,999 จอง
จอง
26 – 31 พฤษภาคม 2563 19,999 5,999 จอง
จอง
30 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2563 19,999 5,999 จอง
จอง
02 – 07 มิถุนายน 2563 19,999 5,999 จอง
จอง
13 – 18 มิถุนายน 2563 19,999 5,999 จอง
จอง
20 – 25 มิถุนายน 2563 19,999 5,999 จอง
จอง
27 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2563 19,999 5,999 จอง
จอง