ทัวร์เกาหลี ฮวาชอน โซล [เลสโก ว้าวตกปลาน้ำแข็ง]

ราคาเริ่มต้น ฿ 17,999
รหัสทัวร์ 1902969
สายการบิน Air asia X / XJ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
  • ลานสกี   อูจูการ์เด้น
  • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
  • ไร่สตรอเบอร์รี่
  • พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
  • คลองชองกเยชอน
  • พระราชวังชางด็อกกุง
  • ตลาดเมียงดง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
2 เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) – เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง – ลานสกี – อูจูการ์เด้น YANGJI PINE SKI RESORT หรือระดับเดียวกัน
3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ไร่สตรอเบอร์รี่ – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – คลองชองกเยชอน BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – พระราชวังชางด็อกกุง – ศูนย์สมุนไพรโสม – คอสเมติค – ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
5 ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส – หมู่บ้านโบราณอึนพยอง – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
06 – 10 มกราคม 2563 17,999 7,000 จอง
จอง
07 – 11 มกราคม 2563 17,999 7,000 จอง
จอง
08 – 12 มกราคม 2563 18,999 7,000 จอง
จอง
09 – 13 มกราคม 2563 18,999 7,000 จอง
จอง
10 – 14 มกราคม 2563 18,999 7,000 จอง
จอง
11 – 15 มกราคม 2563 18,999 7,000 จอง
จอง
12 – 16 มกราคม 2563 17,999 7,000 จอง
จอง
13 – 17 มกราคม 2563 17,999 7,000 จอง
จอง
14 – 18 มกราคม 2563 17,999 7,000 จอง
จอง
15 – 19 มกราคม 2563 18,999 7,000 จอง
จอง
16 – 20 มกราคม 2563 18,999 7,000 จอง
จอง
17 – 21 มกราคม 2563 18,999 7,000 จอง
จอง
24 – 28 มกราคม 2563 (วันตรุษจีน) 19,999 7,000 จอง
จอง
25 – 29 มกราคม 2563 (วันตรุษจีน) 19,999 7,000 จอง
จอง
26 – 30 มกราคม 2563 17,999 7,000 จอง
จอง
27 – 31 มกราคม 2563 17,999 7,000 จอง
จอง
03 – 07 กุมภาพันธ์ 2563 17,999 7,000 จอง
จอง
04 – 08 กุมภาพันธ์ 2563 17,999 7,000 จอง
จอง
06 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา) 19,999 7,000 จอง
จอง
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2563. (วันมาฆบูชา) 19,999 7,000 จอง
จอง
09 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา) 19,999 7,000 จอง
จอง
10 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 17,999 7,000 จอง
จอง
11 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 17,999 7,000 จอง
จอง
12 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 18,999 7,000 จอง
จอง
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2563 18,999 7,000 จอง
จอง
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2563 18,999 7,000 จอง
จอง
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 18,999 7,000 จอง
จอง
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 17,999 7,000 จอง
จอง
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 17,999 7,000 จอง
จอง
18 – 22 กุมภาพันธ์ 2563 17,999 7,000 จอง
จอง
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 18,999 7,000 จอง
จอง
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 18,999 7,000 จอง
จอง
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 18,999 7,000 จอง
จอง
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 18,999 7,000 จอง
จอง
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 17,999 7,000 จอง
จอง
24 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 17,999 7,000 จอง
จอง
25 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 17,999 7,000 จอง
จอง
26 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563 18,999 7,000 จอง
จอง
27 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2563 18,999 7,000 จอง
จอง
28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2563 18,999 7,000 จอง
จอง