ทัวร์เกาหลี ฮวาชอน โซล เลสโก ตกปลาพาเพลิน

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,999
รหัสทัวร์ 1902967
สายการบิน Air asia X / XJ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
  • ไร่สตรอเบอร์รี่
  • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
  • ลานสกี
  • พระราชวังชางด็อกกุง
  • คอสเมติค


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) GRAND PALACE HOTEL หรือระดับเดียวกัน
2 เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง – ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ BENIKEA M / INTERCITY / CO-OP HOTEL หรือระดับเดียวกัน
3 ลานสกี – ศูนย์สมุนไพรโสม – ผลิตภัฑณ์น้ำมันสน – พระราชวังชางด็อกกุง – คอสเมติค - ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง BENIKEA M / INTERCITY / CO-OP HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 โซลทาวเวอร์ – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส – ถนนแคฮังนูรี – ละลายเงินวอน - ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน
5 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
09 – 13 มกราคม 2563 17,999 5,000 จอง
จอง
10 – 14 มกราคม 2563 17,999 5,000 จอง
จอง
11 – 15 มกราคม 2563 17,999 5,000 จอง
จอง
16 – 20 มกราคม 2563 17,999 5,000 จอง
จอง
17 – 21 มกราคม 2563 17,999 5,000 จอง
จอง
24 – 28 มกราคม 2563 (วันตรุษจีน) 18,999 5,000 จอง
จอง
25 – 29 มกราคม 2563 (วันตรุษจีน) 18,999 5,000 จอง
จอง
06 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา) 18,999 5,000 จอง
จอง
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา) 18,999 5,000 จอง
จอง
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา) 18,999 5,000 จอง
จอง
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2563 17,999 5,000 จอง
จอง
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2563 17,999 5,000 จอง
จอง
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 17,999 5,000 จอง
จอง
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 17,999 5,000 จอง
จอง
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 17,999 5,000 จอง
จอง
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 15,999 5,000 จอง
จอง
27 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2563 17,999 5,000 จอง
จอง
28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2563 17,999 5,000 จอง
จอง
29 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2563 17,999 5,000 จอง
จอง