fbpx

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน [เลสโก มหาเจดีย์ทอง]

ราคาเริ่มต้น ฿ 8,999
รหัสทัวร์ 1902959
สายการบิน Air Asia / FD
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เมืองย่างกุ้ง   หงสาวดี   วัดไจ้คะวาย
  • พระราชวังบุเรงนอง   วัดมหาเจดีย์
  • นั่งกระเช้าไฟฟ้า   พระธาตุอินทร์แขวน   เมืองหงสาวดี
  • เจดีย์ชเวมอดอว์ (พระมหาเจดีย์มุเตา)
  • พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
  • พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น   เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน)
  • ช้อปปิ้งตลาดสก็อต
  • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง   เจดีย์คาบาเอ   เมืองสิเรียม
  • พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ)   พระเจดีย์โบตะทาวน์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – วัดมหาเจดีย์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – พระธาตุอินทร์แขวน KYAIKHTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL หรือเทียบเท่า
2 พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์ (พระมหาเจดีย์มุเตา) – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง MILLENIUM HOTEL หรือดับเทียบเท่า
3 เมืองย่างกุ้ง – เจดีย์คาบาเอ – เมืองสิเรียม – พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ) – พระเจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
16 – 18 มกราคม 2563 10,999 2,500 จอง
จอง
23 – 25 มกราคม 2563 10,999 2,500 จอง
จอง
30 ม.ค. – 01 ก.พ. 2563 10,999 2,500 จอง
จอง
13 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 10,999 2,500 จอง
จอง
20 – 22 กุมภาพันธ์ 2563 10,999 2,500 จอง
จอง
27 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 10,999 2,500 จอง
จอง
05 – 07 มีนาคม 2563 9,999 2,500 จอง
จอง
11 – 13 มีนาคม 2563 10,999 2,500 จอง
จอง
12 – 14 มีนาคม 2563 10,999 2,500 จอง
จอง
19 – 21 มีนาคม 2563 10,999 2,500 จอง
จอง
26 – 28 มีนาคม 2563 10,999 2,500 จอง
จอง
01 – 03 เมษายน 2563 10,999 2,500 จอง
จอง
02 – 04 เมษายน 2563 10,999 2,500 จอง
จอง
22 – 24 เมษายน 2563 10,999 2,500 จอง
จอง
23 – 25 เมษายน 2563 10,999 2,500 จอง
จอง
29 เม.ย. – 01 พ.ค. 2563 10,999 2,500 จอง
จอง
07 – 09 พฤษภาคม 2563 10,999 2,500 จอง
จอง
14 – 16 พฤษภาคม 2563 10,999 2,500 จอง
จอง
21 – 23 พฤษภาคม 2563 8,999 2,500 จอง
จอง
28 – 30 พฤษภาคม 2563 8,999 2,500 จอง
จอง