fbpx

ทัวร์รัสเซีย (ปีใหม่63) มอสโคว ซากอร์ช นิวเยรูซาเรม [เลสโก มอสโคว์หวานเจี๊ยบ]

ราคาเริ่มต้น ฿ 34,999
รหัสทัวร์ 1902191
สายการบิน Singapore Airlines
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ รัสเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สวนโคโลเมนสโกเย   มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์   สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์
  • ถนนอารบัต โบสถ์อัสสัมชัญ   โบสถ์ทรินิตี้   อนุสรณ์สถานเลนิน
  • พระราชวังเครมลิน   มหาวิหารอัสสัมชัญ   มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล
  • ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์   พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์   จัตุรัสแดง
  • มหาวิหารเซนต์ บาซิล   หอนาฬิกาซาวิเออร์   ห้างสรรพสินค้ากุม


เงื่อนไขการจอง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
2 ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย – เมืองมอสโคว์ - สวนโคโลเมนสโกเย - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow
3 เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่ Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow
4 เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเย Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow
5 เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - พิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์- โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม – ห้างยูโรเปียนมอล Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow
6 เมืองมอสโคว์ - เบลาย่าดาช่า เอ้าเลท - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
7 ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
25 – 31 สิงหาคม 2562 36,999 6,900 จอง
จอง
29 ก.ย. – 05 ต.ค. 2562 39,999 6,900 จอง
จอง
13 – 19 ตุลาคม 2562 36,999 6,900 จอง
จอง
17 – 23 ตุลาคม 2562 36,999 6,900 จอง
จอง
20 – 26 ตุลาคม 2562 36,999 6,900 จอง
จอง
17 – 23 พฤศจิกายน 2562 34,999 6,900 จอง
จอง
01 – 07 ธันวาคม 2562 39,999 6,900 จอง
จอง
05 – 11 ธันวาคม 2562 39,999 6,900 จอง
จอง
26 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563 47,999 7,900 จอง
จอง